# -_________ارائه_راهکارهای_ارتباطی_و_تعاملی_در_جهت

مشاوره جهت تدوین اهداف فروش و استراتژی های هدفگذاری در فروش و برنامه های زمان ب

-         بسمه تعالی -         خدمات گروه مشاوره خویه www.khooyeh.ir -         www.khooyeh.com -         09122991608 -         گروهی از اساتید دانشگاه، متخصصان، پژوهشگران حرفه ای، مجریان با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید