تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار marketing research in Iran

2. فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق_ 13

فهرست مطالب 1.    فصل اول:کلیات تحقیق_ 1 1-1.       مقدمه  2 1-2.       تعریف وبیان مساله  2 1-3.       موضوع تحقیق  3 1-4.       هدف تحقیق  4 1-5.__ اهمیت موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید

آموزش تحقیقات بازاریابی مجری تحقیقات بازاریابی

    جزوه آموزشی دوره بازاریابی                               فهرست مطالب صفحه تعاریف                                                بخش بندی بازار                                      منافع بخش بندی                                          مبنای بخش بندی بازارهای مصرفی                             مبنای بخش بندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید
بهمن 96
2 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
4 پست
مرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
22 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
2 پست
اسفند 90
17 پست
دی 90
8 پست
تیر 90
3 پست
sale_promotion
1 پست
imc_research
1 پست
سمپلینگ
1 پست