تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار marketing research in Iran

تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی در ایران، مجری تحقیقات بازاریابی

•تحقیقات بازاریاب • • • علی خویه www.khooyeh.com www.khooyeh.ir 09122991608 مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی برندهای معتبر ایران، مدرس تحقیقات بازار، مجری تحقیقات بازار ،تیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 156 بازدید

2. فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق_ 13

فهرست مطالب 1.    فصل اول:کلیات تحقیق_ 1 1-1.       مقدمه  2 1-2.       تعریف وبیان مساله  2 1-3.       موضوع تحقیق  3 1-4.       هدف تحقیق  4 1-5.__ اهمیت موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 215 بازدید
بهمن 96
2 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
4 پست
مرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
دی 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
22 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
2 پست
اسفند 90
17 پست
دی 90
8 پست
تیر 90
3 پست
sale_promotion
1 پست
imc_research
1 پست
سمپلینگ
1 پست