تحقیقات رفتار مصرف کنندگان رفتار سنجی مشتریان

گروپ بندی مشتریان و تعیین خط سیر حرکت، یکی از مهم ترین ابزار راهبردی برای حضور فعال در بازار می باشد که می تواند تحت تاثیر عوامل و مولفه های مختلف، قرار میگیرد که از جمله آنها، می توان به سیاستهای شرکت، رفتار رقبا، ارزش اقتصادی ایجاد شده و توانمندی فروشندگان اشاره کرد.
ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید