پیشنهادیه تحقیقات بازاریابی

پیشنهادیه اولیه طرح تحقیقاتی و اجرایی

 

استراتژی های بازاریابی و تبلیغاتی

مهندسی فروش و برندسازی

 

 

کارشناسان ارشد  بازاریابی و تبلیغات

شرکت جهان فکر افزار

مهندس علی خویه

 

 

 

قبل از اطمینان از موفقیت وارد هیچ مبارزه ای نشوید."دیوید اکر"

 

مقدمه :

بازاریابی و تبلیغات دو امر کاملا در هم تلفیق یافته هستند که بسیاری در تمییز آنها دچار اشکال می شوند.  برای آنکه به تبلیغات نگرش و رویکرد بازاریابانه داد و بتوان با توجه به نیاز بازار و مشتری، استراتژی را برای رسیدن به بازار هدف، تدوین کرد نیاز به پژوهشهایی است تا بوسیله آن یک سیستم اجرایی و برنامه ریزی شده در اختیار واحد فروش قرار داد.

در واقع سیستم مهندسی فروش (Sale engineering)  برنامه‌ بازاریابی(Marketing plan) و برنامه تبلیغاتی(Ad plan)صحیح به ما امکان می‌دهد با یک ملاحظة منسجم و جامع‌نگر نسبت به تمامی امکانات مادی و درونی  یک محصول و به کارگیری آنها جهت پیشبرد استراتژیهایی که ما را برای دستیابی به اهداف رهنمون خواهد ساخت،گام برداریم. از ویژگیهای ذاتی این برنامه، ترتیب منطقی مراحل، هماهنگی عناصر سازمانی و تعریف جایگاه و نقش هریک و نیز زمان‌بندی و توزیع دقیق منابع است.

در این نوشته کوتاه به طور بسیار خلاصه روند طراحی و اجرای استراتژی های تبلیغاتی و بازاریابی  و برنامه مهندسی فروش ارائه می شود تا چنانچه مدیران محترم شرکت  مایل به همکاری بودند اقدامات بعدی برای اجرای آنها صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

پروژه مهندسی فروش و بازاریابی شرکت

این پروژه شامل سه مرحله اساسی می باشد

1-    فاز تحقیقات و جمع آوری اطلاعات

2-    فاز استقرار سازمان مهندسی فروش وبازاریابی

3-    اجرای پروژ های پیشبرد فروش، برندسازی، تبلیغات، فروش میدانی، برندسازی فرشگاهی، روابط عمومی و ....

درادامه به طور خلاصه برخی از موارد مهم این پروژه ارایه می گردد

بیان مساله:

بازاریابی نوین برای صنعت تجهیزات سنگین چیزی بیش از تولید تجیزات سنگین خوب و قیمت گذاری مناسب است بلکه مسئله مهم این است که چه گفته شود؟ به چه کسی گفته شود؟ و هر چند وقت یکبار گفته شود؟ علاوه بر آن ارتقای سطح آگاهی و بهبود تصویر ذهنی یا ایجاد رجحان در بازار هدف مشتریان این صنعت بسیار مهم است. برنامه های ارتباطاتی و تکنیک های برندسازی مناسبی نیز باید برای قسمت های مختلف بازار از لحاظ کمی و کیفی تهیه کرد با توجه به فن آوری هایی جدیدی که در این صنعت به اجرا گذاشه شده است چگونگی دسترسی به مشتریان نیز می تواند بررسی و برنامه ریزی شود.

با توجه به تحقیقات مختصری که تیم جهان فکر افزار در خیابان های اطراف شمشیری انجام داد عادات رسانه ای ،نوع گفتمان، و تکنیک های ارتباط با مشتریان این صنعت بسیار متفاوت می باشد.

طراحی و تبیین فرایند رسیدن مشتری به برند شرکت تجهیزات سنگین و محصولات آن و تصمیم خرید مشتری و برنامه ریزی ارتباطی، مهندسی فروش، برندسازی فروشگاهی و استراتژی های تبلیغاتی پیشبرد فروش برای آن، یکی از مهمترین مسائلی است که نیاز به تجزیه و تحلیل و بررسی دارد.

 

 

هدف:

تبیین و اجرای برنامه ها و طرح هایی منسجم، سیستمی و پیشبردی تبلیغاتی و بازاریابی و مهندسی فروش

سئولات:

چگونه می توان فروش محصولات این شرکت را تسریع کرد؟

چه سیستم مهندسی فروش وبازاریابی مناسب این شرکت می باشد و چگونه باید این سیستم استقرار داشته باشد؟

چگونه می توان بهترین و اثر بخش ترین برنامه تبلیغاتی را برای پیشبرد فروش ارائه کرد؟

بهترین برنامه تبلیغاتی و بازاریابی که می توان برای این شرکت داشت چه می تواند باشد؟

بهترین سناریو و پیام تبلیغاتی که می توان برای این شرکت به اجرا گذاشت چه می تواند باشد؟

بهترین و اثر بخش ترین کانال های ارتباطی که بتوان به مشتریان این شرکت دست یافت چیست و چگونه باید به اجرا گذاشته شود؟

و ...

 

روش های تحقیق و اجرای پروژه:

روش های پژوهش و جمع آوری اطلاعات را می توان در موارد زیر ذکر کرد.

1- مطالعه درباره فروش بازاریابی شرکت های تجهیزات سنگین در جهان به خصوص شرکت های  بزرگ درکشورهای همسایه مانند دبی و ...

2- تحقیقات اینترنتی و کتابخانه ای

3- بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد مدارک مشتریان این شرکت در کشورهای ایران و خارج از کشور

4- بررسی و تجزیه و تحلیل کارشناسان و متخصصان

5- تجزیه و تحلیل نرم افزاری و آماری

برای اجرای پروژه تیمی متخصص از بازاریابی و تبلیغات بازرگانی و هنری در این امر به فعالیت خواهند پرداخت.

برنامه های تدوین شده در بخش بازاریابی تبلیغات گرا به صورت عملیاتی توسط تیم متخصص تبلیغاتی اجرا و در هر مرحله از پروژه ارزیابی اثربخشی آن اندازگیری و بازخورد تهیه خواهد شد. نکته مهم این که در بازار اشباع شده تبلیغات و بازاریابی امروز باید فراتر از وضع حاضر حرکت کرد و با ایده های جدید و عملی و اثربخش بتوان تحولات سریعی در پیشبرد فروش این شرکت به اجرا گذاشت ایده های جدیدی که با طوفان مغزی متخصصان خلاق این بخش ارائه می شود پس از تجزیه تحلیل توسط متخصصان بازاریابی، هیئت مدیره و نیروهای فروش با برنامه ریزی کنترل شده به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

 

 

ترکیب برنامه  مهندسی فروش و بازاریابی شرکت در تهران را می توان در فرایند های زیر اجرا کرد:

الف) جهت یابی شرکت  به طرف بازار(جایگاه یابی و تهیه برنامه بازاریابی)

 

1-  تجزیه و تحلیل محیط بیرونی (فرصت و تهدید)

در این بخش با تهیه ماتریس های فرصت و تهدید طرف های شرکت و نیازهای آنان مشخص می شود فعالان اقتصادی که می توانند مشتریان شرکت شوند در یک بانک اطلاعات بر اساس بخش بندی بازار، انگیزه آنها، نیازهای ناشناخته آنان و تحریک آنها،تهیه و مورد تجزیه و تحلیل آماری و نرم افزاری قرار می گیرند این مشتریان دریک برنامه هدفمند و جهت دار با برنامه های ترفیع به سوی شرکت کشانده شده و توسط عوامل محرک زای استراتژیکی و ارائه گزینه های مختلف تصمیم استراتژیک تحت تاثیر قرار می گیرند.

 

2-   تجزیه و تحلیل محیط درونی ( قوت و ضعف)

 

3-   هدف: پیشبرد فروش واحدهای شرکت بزرگ تهران

4-   تعیین تاکتیک ها و استراتژی ها

5-   تدوین و تهیه برنامه ها

6-   اجرا

7-   ارزیابی و کنترل

 

پس از جایگاه یابی و یافتن راههای  نفوذ به بازار  باید اقدام به اجرای استراتژی های  پیشبرد فروش نمود که یکی از مهمترین مراحل پروژه است.

/ 0 نظر / 120 بازدید