پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

2. فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق_ 13

فهرست مطالب 1.    فصل اول:کلیات تحقیق_ 1 1-1.       مقدمه  2 1-2.       تعریف وبیان مساله  2 1-3.       موضوع تحقیق  3 1-4.       هدف تحقیق  4 1-5.__ اهمیت موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 216 بازدید

آموزش تحقیقات بازاریابی مجری تحقیقات بازاریابی

    جزوه آموزشی دوره بازاریابی                               فهرست مطالب صفحه تعاریف                                                بخش بندی بازار                                      منافع بخش بندی                                          مبنای بخش بندی بازارهای مصرفی                             مبنای بخش بندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 177 بازدید

انواع تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش کلینیک تحقیقات باز

  انواع تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش کلینیک تحقیقات بازار دپارتمان تحقیقات بازاریابی  ایران http://marketingresearch.persianblog.ir/ www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com http://imrc.mihanblog.com/ http://imrd.blogfa.com/   روش های تحقیق کیفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 293 بازدید

بررسی مقایسه‌ای روشهای کمی و کیفی در تحقیقات بازاریابی و رفتارمصرف کنندگان

بررسی مقایسه‌ای روشهای کمی و کیفی در تحقیقات بازاریابی و رفتارمصرف کنندگان گردآوری : تیم تحقیقات بازاریابی http://marketingresearch.persianblog.ir/ کلینیک تحقیقات بازار دپارتمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 370 بازدید

دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران www.imrd.ir

دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران روشهای تحقیق بازاریابی انواع تحقیقات بازاریابی و روش های تحقیق در بازاریابی انواع تحقیقات بازاریابی روشهای تحقیق بازاریابی مقایسه روشهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 226 بازدید