مشاور بازاریابی و فروش

 

مشاور منابع انسانی
دوره های تخصصی آموزش مذاکره


مشاور منابع انسانی
 
 
مشاور و مدرس بازاریابی
دوره های تخصصی آموزش بازاریابی و فروش


مشاور و مدرس بازاریابی-فروش مجری طرح های مهندسی فروش
 
 
دوره های تخصصی بازاریابی-فروش-برندینگ-تبلیغات-مذاکره و …
دوره های تخصصی آموزش بازاریابی و فروش


دوره های تخصصی بازاریابی-فروش-برندینگ-تبلیغات-مذاکره و ... دوره های تخصصی بازاریابی-فروش-برندینگ-تبلیغات-مذاکره و ...
 
 
مهندسی فروش
دوره های تخصصی آموزش بازاریابی و فروش


دوره های تخصصی بازاریابی-فروش-برندینگ-تبلیغات-مذاکره و ... دوره های تخصصی بازاریابی-فروش-برندینگ-تبلیغات-مذاکره و ...
/ 0 نظر / 268 بازدید