تحقیقات بازاریابی دکتری بازاریابی

تحقیقات بازاریابی مانند معاینه پزشکی یا معاینه فنی می باشد که هر چند وقت یک بار برای سازمان و شرکت ضروری می باشد و برای ادامه حیات سازمان و شرکت بسیار مهم می باشد بدن انسان نیاز به آزمایش و معاینه پزشکی سالانه دارد که اگر ناگهان عاملی در سلامتی انسان ..

/ 0 نظر / 77 بازدید