مثال هایی از تحقیقات بازاریابی

مثالهایی از تحقیقات جل مسئله :

1- تحقیق در زمینه بخش بندی بازار

- تعیین مبنای بخش بندی بازار

- تعیین ظرفیت و میزان پاسخگویی بازار در هر بخش

- انتخاب بازارهای هدف و ایجاد الگوهای جدید مصرف

- خصوصیات مربوط به جمعیت شناسی ، رسانه ها و تصور از محصول

2- تحقیق در زمینه محصول

- آزمون محصول

- تعیین طرح بهینه محصول

- آزمون بسته بندی

- تعیین موقعیت نام تجاری

- .....

3- تحقیق در مورد قیمت گذاری

- اهداف قیمت گذاری و انتخاب نام محصول

- سیاستهای قیمت گذاری

- کشش قیمتی تقاضا

- پاسخگویی به تغییرات قیمت

4- تحقیق در زمینه ارتقای محصول

- بودجه بهینه برای ارتقای محصول

- بهبود فروش

5- تصمیمات مربوط به رسانه ها

- تعیین محتوای پیام تبلیغات

- تعیین نوع رسانه های ارتباطی

- ارزیابی اثر بخشی تبلیغات

6- تحقیق در زمینه توزیع

- تعیین نحوه توزیع

- چگونگی واکنش توزیع کنندگان

- میزان پوشش خرده فروشی و عمده فروشی

- مکان یابی فروشگاههای خرده فروشی و عمده فروشی. منبع سایت جامع پویا

 

/ 0 نظر / 164 بازدید