تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی در ایران، مجری تحقیقات بازاریابی

•تحقیقات بازاریاب

علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

09122991608

مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی برندهای معتبر ایران، مدرس تحقیقات بازار، مجری تحقیقات بازار ،تیم مشاور و مجری تحقیقات بازار،

گذری بر مفهوم و هدف علم تحقیقات بازاریابی

•پنج سوال اساسی در مورد تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی چیست ؟

چرا باید تحقیقات بازاریابی انجام شود ؟

چه کسی یا چه تشکیلاتی باید این کار را انجام دهد ؟

مخاطبین یا گیرندگان گزارش تحقیقاتی چه کسانی هستند ؟

کاربردهای عمده یا فواید انجام تحقیقات چیست ؟

•تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی به معنی تلاش های سیستماتیک و هدفمندی است که برای شناسائی ، گردآوری ، ذخیره سازی و توزیع اطلاعات به منظور کمک رسانی به مدیران در تصمیم گیری های مرتبط با حل مشکلات و استفاده از فرصت های بازار و بازاریابی انجام می شود .

•تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی عبارت است از فعالیت هائی که از طریق تبادل اطلاعات ، ارتباطات لازم را بین تولید کننده ، مصرف کننده ، خریدار ، فروشنده ، دولت ، عامه مردم و بالاخره مدیران بازاریابی برقرار می کند از این اطلاعات باید در تجزیه و تحلیل مسائل واستفاده از فرصت های بازاریابی ، بهره گیری شود .

•تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی به شما نشان می دهد :

کالاها یا خدمات شما چه جایگاهی در بازار دارند .

چگونه می توانید سهم بازار خود را افزایش دهید .

چگونه برای تولیدات یا خدمات جدید برنامه ریزی کنید .

روش کارا و اثر بخش برای معرفی کالا و خدمات شما

( تبلیغات مناسب ) چیست .

افکار عمومی راجع به نام ونشانه کالاها و خدمات شما چیست

•چرا باید تحقیقات بازاریابی انجام شود

برای نظارت به شرایط بازار و ارزیابی آن

برای قضاوت درباره روندهای کار و کسب

برای شناسایی مشتریان

برای شناسایی رقبا

برای شناسایی عوامل توزیع

برای کم کردن فاصله از رقبا

برای تصمیم گیری صحیح

برای کاهش ریسک ها

برای استفاده از فرصت ها

برای بهبود نتایج فعالیت ها

•چه کسی یا چه تشکیلاتی این تحقیقات را انجام می دهد؟

خودتان

گروهی از پرسنل واحدهای فروش یا بازاریابی

واحد یا مدیریت تحقیقات داخل سازمان

شرکت های مشاور یا پیمانکار تحقیقات بازاریابی

•مخاطبین یا گیرندگان گزارش تحقیقاتی چه کسانی هستند؟

کارشناسان

مدیران میانی

مدیران ارشد

شرکای تجاری

وام دهندگان (بانک ها، موسسات اعتباری )

مقامات سیاسی واجرایی بلند پایه

•کاربردهای عمده یا فواید انجام تحقیقات بازاریابی

برنامه ریزی و نظارت در موارد :

محصولات و خدمات فعلی

فروش

مشتریان

قیمت گذاری

تبلیغات و روابط عمومی

توزیع

شرایط و محیط بازار

R&D و محصولات جدید

رقبای فعلی

رقبای تازه وارد

تامین کنندگان مواد اولیه

کالاهای جانشین

علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

09122991608

مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی برندهای معتبر ایران، مدرس تحقیقات بازار، مجری تحقیقات بازار ،تیم مشاور و مجری تحقیقات بازار،

•خروجی یا کاربردهای عملیات تحقیقات بازاریابی

1- بانک اطلاعاتی از مشتریان

2- بانک اطلاعاتی از رقبا

3- بانک اطلاعاتی از عوامل توزیع

ویا هر بانک اطلاعاتی مورد نیاز شرکت

•به کمک
تحقیقات در
داخل و
خارج
از سازمان
DATAبدست می آید
ها بتدریج افزایش و اصلاح یافته DATA
به روز شده ، غربال شده و به صورت گزارش در می آیند .
INFORMATION

اطلاعات فوق در ارتباط با نیازهای مصرف کننده ، فرصت های بازار ،
فعالیت رقبا و قوانین دانش را به وجود می آورند .
KNOWLEDGE

دانش تخصصی به اضافه سوابق علمی و فنی و در ارتباط با سایر علوم
خرد یا عقل را تکامل می بخشند
WISDOM
•جایگاه تحقیقات بازاریابی در طیف فعالیت های مدیریتی

تحقیقات بازاریابی یک فعالیت بین رشته ای

 است که معمولا زیر مجموعه (Inter disciplinary)

واحدهای بازرگانی ، بازاریابی یا فروش است و با واحدهای مختلف مالی ، بازرگانی ، تولید ، روابط عمومی ، فروش و ... در ارتباط می باشد .  

•وظیفه واحد تحقیقات بازاریابی

جمع آوری ، تنظیم و ارائه گزارش در مورد :

شناسایی مشتریان بالقوه و نیازهای آنان

شناسایی محصولات رقیب و جانشین

بیان مشکلات و مسایل بازاریابی بنگاه

شناسایی و بیان فرصت های محیطی و خارج از سیستم به مدیران و طراحان برنامه های بازاریابی

•طبقه بندی تحقیقات بازار
•منابع اطلاعاتی

دفاتر و پرونده های داخلی شرکت

محیط خارجی

تحقیقات بازار

•نوع اطلاعات بدست آمده

1- مصرف کننده :

دموگرافی

روش زندگی

نیاز

گرایش

قصد

رفتار

•نوع اطلاعات بدست آمده

2- سیستم توزیع :

توزیع کنندگان

عمده فروشان

خرده فروشان

•نوع اطلاعات بدست آمده

3- محیط  :

رقبا

فرهنگ

مسائل سیاسی و قوانین

تکنولوژی

اقتصاد

•نوع اطلاعات بدست آمده

4- عملیات داخلی :

تحقیق و توسعه (R & D)

تولید

مدیریت

نیروی فروش

منابع مالی

•نتیجه تحقیق

1- تجزیه و تحلیل وضعیت :

فرصت های بازار یابی

پیش بینی فروش

اندازه بازار

روند مصرف

علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

09122991608

مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی برندهای معتبر ایران، مدرس تحقیقات بازار، مجری تحقیقات بازار ،تیم مشاور و مجری تحقیقات بازار،

2- شناخت استراتژی ها :

کالا یا کیفیت

قیمت

توزیع

بسته بندی

تبلیغات و اطلاع رسانی

3 تخصیص منابع :

منابع مالی

منابع پرسنلی

منابع فنی

4- کنترل:

موجودی های بازار

هزینه ها

فروش

سود

سهم بازار

•ارزیابی و بازنگری

تغییر و اصلاح استراتژی ها

تغییر و اصلاح برنامه ها

•طبقه بندی طرح های تحقیق در بازار
•تحقیقات قطعی

هدف : آزمون فرضیه ها و رابطه ها

ویژگی ها : اطلاعات مورد نیاز کاملا روشن است

   فرآیند تحقیق رسمی و ساختار یافته است

    نمونه بزرگ و نماینده کل جامعه است

     تجزیه و تحلیل ها ، اغلب کمی است

نتایج : اطلاعات حاصله به عنوان ورودی سیستم تصمیم     گیری مورد استفاده قرار می گیرد . 

•تحقیق اکتشافی

 نوعی از روش های تحقیق است که در مواقع لزوم کشف علت پدیده ای مانند کاهش فروش ، کاهش سهم بازار ، افزایش تقاضا ، کمبود یک کالای خاص و ... به کار گرفته می شود و به یکی از طرق زیر انجام می شود :

بررسی کتب و مقالات موجود

پرسش از افراد متخصص و خبرگان

بررسی چند مورد برگزیده ( مقایسه تطبیقی )

مطالعات موردی ( Case studies)

•تحقیق توصیفی

 نوعی از روش تحقیق است که ویژگی های کالا ، خدمت ، مصرف کنندگان یا صنایع خاصی را وصف می کند و در حقیقت این صفات و ویژگی های موجود را شناسایی و جمع آوری و بیان می نماید .

طرق انجام تحقیق توصیفی عبارتند از :

تحقیق مطالعه ای به کمک مشاهده و پرسشنامه

طرح پانل ( اعضای ثابت )

تجزیه و تحلیل اطلاعات قبلی

برگزاری جلسات با مشتریان و خبرگان

شبیه سازی

•مثال هایی از تحقیقات توصیفی

مطالعات بازار، در دسترس بودن عوامل توزیع ، قدرت خرید مصرف کننده

مطالعه سهم بازار رقبا

مطالعه مناطق فروش و قلمرو تجاری هر رقیب

مطالعه تصور مشتریان از هر مارک

مطالعه قیمت ها

مطالعه برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی رقبا

مطالعه روش های توزیع 

•مطالعات نمونه ای ( یکی از روش های تحقیق توصیفی )

  مطالعات نمونه ای معمولا در زمینه مطالعات بازار و شامل جمع آوری نمونه هایی از جمعیت است . این نمونه ها به دوصورت زیر است .

 تحقیق بر اساس یک نمونه از کل

 تحقیق بر اساس چند نمونه از کل

 مطالعات نمونه ای فقط یک بار اتفاق می افتد 

•مطالعات طولی ( یکی از روش های تحقیق توصیفی )

 در مطالعات طولی ، چندین بار از یک نمونه اطلاعات کسب می شود . مانند تحقیق در مورد توانایی پرداخت یا تحمل پرداخت قیمت کالای معین در شرایط مختلف نوسانات اقتصادی

•تحقیق علت و معلولی یا علی یا تجربی یا آزمایشی

 نوعی از روش تحقیق است که رابطه علی بین دو پدیده را بررسی می کند مانند اثر افزایش قیمت گوشت بر مصرف آن

 تحقیقات علی به یکی از طرق زیر انجام می شود :

 آزمایشگاهی 

  میدانی

•روش های جمع آوری اطلاعات

تحقیق کتابخانه ای ( Desk Research )

تحقیق میدانی ( Field Research )

مشاهده مستقیم

مصاحبه

طراحی پرسشنامه  و ارسال ان بوسیله پست یا وب

پانل

تشکیل گروه کانونی

مصاحبه عمیق

•ویژگیهای تحقیق کتابخانه ای

از اطلاعات منتشر شده تحقیقات انجام شود استفاده می شود .

روش جمع آوری اطلاعات ، استفاده از کتابخانه یا اینترنت است .

اغلب اوقات دقیقا نیاز ما را برآورده نمی  کند .

گاهی اوقات اطلاعات قدیمی و کهنه است .

ارزان و سریع است .

بهترین راه انجام آن در داخل بنگاه اقتصادی است .

•تحقیق میدانی
Field Research

 تحقیق میدانی یک تحقیق رو در رو ، زنده و شخصی با شخص یا شخص با سازمان است که در آن از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده با عناصر مهم بازار یعنی مشتری ، رقبا ، توزیع کننده ها ، پشتیبانی کننده ها و بالاخره مدیران و کارکنان بنگاه اقتصادی ارتباط برقرار می شود .

•ویژگی های تحقیق میدانی

اطلاعات بکر و دست اول بدست می آید .

روش جمع آوری اطلاعات ، برخورد زنده و رو در رو است .

می توان آن را دقیقا برابر با نیاز انجام داد .

جمع آوری اطلاعات پر هزینه است .

جمع آوری اطلاعات زمان بر است .

بهتر است توسط متخصص انجام شود .

•مشاهده

.

علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

09122991608

مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی برندهای معتبر ایران، مدرس تحقیقات بازار، مجری تحقیقات بازار ،تیم مشاور و مجری تحقیقات بازار،

روش مشاهده :

    حضور در بازار یا محل داد وستد یا محیط های دیگر اجتماعی و مشاهده مستقیم رفتار مردم و ثبت آنها

•اصول مشاهده

چه کسی یا چیزی باید مشاهده شود

چه جنبه هایی از شخص یا جسمی باید مشاهده شود .

مشاهده در چه روزها یا ساعاتی باید انجام شود .

مشاهده در کجا باید انجام شود .

مشاهدات چگونه باید ثبت شوند 

•مصاحبه عمقی
Depth interview

 مصاحبه بدون پرسشنامه کتبی است که توسط یک فرد مطلع با یک پاسخ دهنده صورت می گیرد و معمولا 2 تا 1 ساعت به طول می انجامد و کلیه اطلاعات ، نظرگاه ها و مشکلات پاسخ دهنده دریافت ، شناسایی و تجزیه و تحلیل می گردد.

•تکنیک های مصاحبه عمقی

پرسش زنجیره ای از سؤالات و دست یابی به ویژگی های محصول و مشتری

پرسش در مورد باورها ، حساسیت ها ، اعتقادات و ...

تجزیه و تحلیل و مقایسه موضوع یا سوژه با مفاهیم مخالف

•مصاحبه گروه کانونی ( متمرکز )
Focus group interview  

 مصاحبه گروه کانونی ، یک مصاحبه بدون پرسشنامه کتبی است که توسط یک فرد مطلع یا شخص هادی ، سؤالات بازی از افراد گروه های همگن پرسیده می شود .

  تعداد افراد مورد پرسش بین 8 تا 12 نفر است . از اطلاعات بدست آمده برای طراحی پرسشنامه یا کشف ایده ها استفاده می شود .

•ویژگی های تحقیق در گروه های کانونی

بیشتر در مورد مصرف کنندگان انجام می شود .

تعامل و بحث های متقابل بین اعضا ، باعث پالایش و نتیجه گیری بهتر می شود .

اطلاعات وسیع و جدیدی بدست می آید .

ایده های جدید کشف می شود .

سازماندهی و اداره تحقیق دشوار است .

دست یابی به اطلاعات و اخذ نتیجه ، سریع انجام می شود .

•Panel پانل

 پانل در تحقیقات بازار به معنی نمونه ثابتی از افراد جامعه

( بازار ) است که دارای نسبت معینی از افراد مختلف موجود در آن جامعه بوده و همیشه امکان دسترسی و ارتباط با آنان فراهم باشد.

•ساختار یک پرسشنامه

اطلاعات شخصی و شناسایی پاسخ دهنده

تقاضا برای همکاری

راهنمای تکمیل و پاسخ گویی

اطلاعات مورد نیاز ( بدنه اصلی )

اطلاعات طبقه بندی کننده پاسخ دهنده ( قسمتی که بعدا پرسشگر تکمیل می کند )

•اصول طراحی در پرسشنامه ها

موضوع را تعریف کنید .

از لغات و عبارات ساده استفاده کنید .

از لغاتی استفاده کنید که معنای مشخص و قابل اندازه گیری داشته باشند ( همیشه ، معمولا، اغلب ،بعضی اوقات ، به ندرت ،هرگز )

از لغاتی استفاده کنید که فقط یک تلفظ داشته باشند .

از لغاتی استفاده کنید که فقط یک معنی داشته باشند . 

ترتیب و توالی سؤالات

تعیین فرم پرسشنامه

تعیین فرم جدول نهایی

آماده سازی پرسشنامه

آموزش سازی پرسشنامه

آموزش پرسشگران

تست پرسشنامه

حذف اشکالات و تصحیح

اجراء

•مفاهیم اصلی در محتوی هر سؤال

آیا طرح این سؤال ضروری است ؟

آیا به جای طرح یک سؤال ، چند سؤال باید طرح شود ؟

آیا پاسخ گو می تواند با دقت به این سؤال پاسخ گوید ؟

آیا پاسخ گو نسبت به این موضوع آگاهی دارد ؟

آیا پاسخ گو می تواند بیاد بیاورد؟

•اصول توالی سؤالات

سؤالات ساده و جالب

سؤالات عمومی

سؤالات مشکل و دارای اظهار نظر

رعایت نظم از نظر پاسخ دهنده

•ساختار سؤال

سؤالات باز

سؤالات بسته . ( چند گزینه ای )

سؤالات جهت دار(هدایت کننده )

•انواع پرسش های باز

کاملا باز : نظر شما در مورد فلان موضوع چیست ؟

تداعی کلمات

تکمیل جمله

تکمیل داستان

تکمیل گفتگو در عکس

خلق داستان از روی عکس

•انواع پرسش های بسته

دو جوابی

سه جوابی یا بیشتر

مقیاس likert ( لیکرت)

پاسخ های وزن دار ( اهمیت گزینه * اهمیت موضوع ) 

از طرح سؤال های هدایت کننده بپرهیزید.

باعث تحریک احساسات مخاطب نشوید .

از گزینه هایی که مشابه هم هستند استفاده نکنید.

از مفروضات ضمنی استفاده نکنید .

پاسخ دهنده را به محاسبه وادار نکنید .

سؤالات را با هم ترکیب نکنید .

از کلی گویی اجتناب کنید .

علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

09122991608

مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی برندهای معتبر ایران، مدرس تحقیقات بازار، مجری تحقیقات بازار ،تیم مشاور و مجری تحقیقات بازار،

جامعه آماری

 مجموعه ای از اشیا یا افرادی که هدف کسب اطلاعات آن گروه ها می باشد.

تعریف جامعه مورد نظر اولین گام در فرایند نمونه گیری می باشد.

این تعریف نیازمند منطق و قضاوت مناسبی براساس ویژگی های مشتریان فعلی و هدف می باشد.

•نمونه گیری
sampling

 نمونه گیری عبارت است از تعیین مقدار یا درصدی از آحاد و اجزاء یک جامعه بزرگ یا جمعیت به گونه ای که صفات نمونه با صفات جامعه برابر باشد .

•اصول اصلی نمونه گیری

آیا باید نمونه ای انتخاب شود ؟

نمونه چگونه انتخاب شود ؟

چه نوع نمونه ای انتخاب شود ؟

ابعاد نمونه چقدر باشد ؟ ( چند درصد از کل )

برای کنترل خطاها چه می توان کرد ؟

•فرآیند نمونه گیری

تعریف جامعه یا جمعیت

شناسایی منابع کسب اطلاعات در مورد جامعه

انتخاب روش نمونه گیری

تعیین ابعاد نمونه

اجرای نمونه گیری

نمونه گیری راحت

نمونه گیری براساس نمونه های دردسترس

نمونه گیری قضاوتی

انتخاب معیارهای نمونه گیری براساس قضاوت محقق

نمونه گیری سهمیه ای

تقسیم بندی براساس برخی متغیرها

•نمونه گیر ی تصادفی ساده

در این نوع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شودتا در نمونه انتخاب شود. روش های نمونه گیری تصادفی ساده

1- قرعه کشی

2- استفاده از جدول اعداد تصادفی

•نمونه گیری طبقه ای

در این روش ، واحد های جامعه مورد مطالعه در طبقه هایی که

 از نظر صفت متغیر همگن تر هستند، گروه بندی می شوند تا

تغییرات آنها در درون گروهها کمتر شود. پس از آن از هر یک

 از طبقه ها تعدادی نمونه انتخاب می شود .

•نمونه گیری طبقه ای

برای طبقه بندی ،متغیری به عنوان ملاک در نظر گرفته می شود که با صفت متغیر مورد مطالعه بستگی داشته باشد. حجم نمونه بر اساس جمعیت هر طبقه بین آنها تقسیم می شود.

•نمونه گیری خوشه ای

در صورتی که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد ، می توان افراد جامعه را در دسته های خوشه بندی کرد. سپس از میان خوشه ها نمونه گیری بعمل آورد و  تمام اعضای خوشه های انتخاب شده مورد مطالعه قرار می گیرند.

•نمونه گیر ی سیستماتیک

برای انتخاب یک نمونه به حجم n از یک جامعه به حجم N ، ابتدا حجم جامعه را بر حجم نمونه تقسیم می کنیم تا فاصله نمونه گیری مشخص شود . سپس یک عدد تصادفی چنان انتخاب می کنیم که کوچکتریا مساوی فاصله نمونه گیری باشد. این اولین نمونه است. با جمع کردن شماره نمونه اول با فاصله نمونه گیری ، نمونه بعدی مشخص می شودو....

•نکات مهم در تهیه گزارش تحقیق

گزارش گیرنده کیست ؟

کامل بودن اطلاعات .

عینی بودن ، مؤثر بودن و قابل استفاده بودن اطلاعات

رعایت format گزارش :

  عنوان ، فهرست ، خلاصه مدیریتی ، متن اصلی ، هدف از تحقیق ، نتایج تحقیق ، محدودیت های تحقیق ، جمع بندی ،

  پیشنهادات و ضمائم .

نمونه سوالات

•تحقیقات کاربردی در مورد خصوصیات بازار

چه افرادی محصول را مصرف می کنند ؟

توصیه کننده ها ، خریداران و مصرف کنندگان با هم چه رابطه ای دارند ؟

چرا این محصول را می خرند ؟

چگونه محصول مصرف می شود ؟

چه مقدار از محصول توسط هر خریدار خریداری می شود ؟

عادات و رسوم ناظر بر مصرف محصول چیست ؟

ذهنیت مصرف کننده در مورد محصول چیست ؟

محصول از کدام محل خریداری می شود ؟

آیا مصرف کننده به این محصول وفادار است ؟

چه گروه های خاصی این محصول را مصرف می کنند ؟ 

•تحقیقات کاربردی در مورد خصوصیات بازار (ادامه)

چه بازارهای محلی براین محصول وجود دارد؟

سهم بازار چقدر است ؟

موقعیت این بنگاه در صنعت کجاست ؟

اندازه بازارچقدر است ؟

گروه های بزرگ مصرف کننده کدامند؟

بازار ضخیم و بازار نازک

بخش های سودده بازار کدامند؟

محصولات مشترک کدامند؟

اهمیت نسبی عوامل فوق چگونه است ؟

•نمونه سوالات در مورد تحقیق در زمینه بازار/ مشتری

تعداد مشتریان چقدر است ؟

مشتریان چه کسانی هستند ؟

توان پرداخت مشتریان چقدر است ؟

مشتریان چقدر پول خرج کن هستند ؟

مشتریان هر چند وقت یکبار خرید می کنند ؟

مشتریان کجا زندگی می کنند ؟

مشتریان چگونه خرید می کنند ؟

میزان رضایت مشتریان چقدر است ؟

مشتریان چقدر در مورد قیمت حساس هستند ؟

مشتریان چقدر در مورد کیفیت محصول حساس هستند ؟

مشتریان چقدر نسبت به تنوع محصولات حساس هستند ؟

مشتریان چقدر در مورد دریافت خدمات حساس هستند ؟

مشتریان چقدر در مورد تبلیغات و اطلاع رسانی حساس هستند ؟

مشتریان چقدر در مورد ارتباطات عاطفی و روابط عمومی حساس هستند ؟

•تحقیقات کاربردی در مورد توزیع و فروش

تجزیه و تحلیل فروش بر حسب منطقه جغرافیایی

تجزیه و تحلیل فروش بر حسب نوع محصول

تجزیه و تحلیل فروش بر حسب خریدار

تجزیه و تحلیل فروش بر حسب مقدار فروش

تحقیق در مورد مدل های توزیع و فروش فعلی

ارزیابی تطبیقی عملکرد فروش در Segment های مختلف

تحقیق در مورد ساختارهای مختلف فروش

ارزیابی گزینه های مختلف در روش های توزیع

•تحقیقات کاربردی در مورد محصول

تحقیق درمورد طرح اولیه ( R&D)

تحقیق در مورد طرح نهایی ( بهینه سازی محصول )

تحقیق از طریق آزمون محصول موجود

تحقیق در مورد ارزیابی محصول موجود

تحقیق در مورد خط تولید ( جدید )

•تحقیقات کاربردی در مورد تبلیغات

تعیین روش های مناسب و استفاده از ابزارهای مناسب

برای اطلاع رسانی و تبلیغات محصول مورد نظر

شناسایی روش ها و ابزارهای تبلیغاتی مورد استفاده رقبا

ارزیابی کارایی و ثمر بخشی رسانه های تبلیغاتی

طراحی و توسعه آمیخته پیشبرد برای رسیدن به اهداف تبلیغاتی ( تبلیغات مستقیم ، روابط عمومی ، پیشبرد فروش فروش شخصی ، بازاریابی مستقیم )

•تحقیقات کاربردی در مورد قیمت

تحقیق در مورد حساسیت تقاضا

تخمین اثر بخشی قیمت در آمیخته بازاریابی

ارزیابی اثر بخشی تخفیف و سایر محرک های بازاریابی در توسعه فروش و ورود به بازارهای جدید

تعیین درجه رقابت قیمتی در بازارهای خاص

علی خویه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

09122991608

مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی، مشاور تحقیقات بازاریابی برندهای معتبر ایران، مدرس تحقیقات بازار، مجری تحقیقات بازار ،تیم مشاور و مجری تحقیقات بازار،
/ 0 نظر / 41 بازدید