روشهای تحقیقات بازاریابی

تحقیق اکتشافی :

تجزیه و تحلیل داده های قبلی ( داده هایی که برای موضوعات دیگری به جزء موضوع در دست بررسی تهیه شده اند ) کمک موثری در تعریف مسئله و روش رویکرد به مسئله ایجاد می نماید. همچنین قبل از آنکه ، طرح تحقیق، بررسی و آنالیز  برای جمع آوری داده های اولیه ، کاملاً مشخص شود ، محقق به تجزیه و تحلیل داده های قبلی نیازمند است.

این امر بخصوص در مورد تحقیق، بررسی و آنالیز اتی که با بودجه کمی باید انجام گیرد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و به تجریه و تحلیل داده های قبلی وابسته می باشد.

داده های اولیه در مقابل داده های قبلی

داده های اولیه توسط محقق برای موضوع در دست تحقیق، بررسی و آنالیز  ایجاد می شود که مستلزم اجرای مراحل ششگانه فرآیند تحقیق، بررسی و آنالیز  است( به دست آوردن داده های اولیه معمولاً پرهزینه و وقت گیر است)

مقایسه داده های اولیه و داده های قبلی                                              

 

داده های قبلی

داده های اولیه

هدف جمع آوری

برای سایر مسایل

برای مسئله در دست بررسی

فرآیند جمع آوری

سریع و ساده

همراه با درگیری زیاد

هزینه جمع آوری

نسبتاً کم

زیاد

زمان جمع آوری

کوتاه

طولانی

مزایای استفاده از داده های قبلی :

به غیر از ارزان بودن ، زمان کم و در دسترس بودن مزایای دیگری هم برای استفاده از داده های قبلی وجود دارد که به محقق در موارد ذیل کمک می کنند.

 1. مشخص کردن مسئله
 2. تعریف بهتر مسئله
 3. بهبود روش رویکرد به مسئله
 4. فرموله کردن طرح تحقیق، بررسی و آنالیز  مناسب
 5. پاسخ به بعضی از پرسشهای بخصوص تحقیق، بررسی و آنالیز  و آزمایش بعضی از فرضیه ها
 6. تفسیر آگاهانه تر داده های اولیه

بنابراین برای جمع اوری داده های اولیه اقدام نکنید مگر آنکه داده های قبلی بررسی شده باشند

معایب استفاده از داده های قبلی :

 1. ممکن است دقت کمی داشته و نا مناسب باشند
 2. احتمال عدم تناسب هدف و روشهای جمع اوری داده های قبلی باداده های اولیه
 3. کم بودن دقت و به روز نبودن آنها

معیارهای ارزیابی داده های قبلی

 1. مشخصات : روشهای مورد استفاده در جمع اوری داده ها
 2. خطا : دقت داده های قبلی
 3. به روز بودن : داده ها چه موقع جمع اوری شده اند
 4. هدف : دلیل و مقصودی که باعث جمع اوری داده های قبلی شده است
 5. محتوا : مضمون داده ها
 6. قابلیت اعتماد : قابل اعتماد بودن داده ها

تحقیق، بررسی و آنالیز کیفی :

هدف از تحقیق، بررسی و آنالیز کیفی به دست آوردن فهم کافی از دلایل و انگیزشهای مردم در مورد نگرشها ، ارجحیت ها و رفتار آنهاست ، همانند تجزیه و تحلیل داده ای قبلی ، تحقیق، بررسی و آنالیز کیفی نیز یکی از مهمترین تکنیک های تحقیق، بررسی و آنالیز اکتشافی می باشد.

 

 

 

تحقیق، بررسی و آنالیز کمی

تحقیق، بررسی و آنالیز کیفی

هدف

کمی کردن داده ها و توسعه نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه مورد بررسی

به دست آوردن درک بیشتر در مورد دلایل و انگیزه ها

نمونه

بزرگ ، نماینده جامعه

کوچک ،نماینده جامعه نیست

جمع آوری داده ها

ساختار یافته

بدون ساختار

تجزیه و تحلیل داده ها

آماری

غیر آماری

نتیجه

توسعه برای عمل

بهبود فهم اولیه از موضوع

هرگاه موضوع جدیدی در تحقیق، بررسی و آنالیز بازار مطرح می گردد تحقیق، بررسی و آنالیز کیفی به همراه تحقیق، بررسی و آنالیز کمی مناسب شروع می شود .

تکنیک های انجام تحقیق، بررسی و آنالیز  کیفی :

گروه متمرکز :

ویژگیهای گروه متمرکز در جدول ذیل آمده است که تعداد ان بین 8 تا 12 نفر می باشد ، که همجنس و یکجور بوده ، که در محیطی آرام و با فضایی غیر رسمی ، که مدت زمان ان 1 تا 3 ساعت بوده اما مناسبترین زمان 5/1 تا 2 ساعت می باشد که برای دریافت نظرات ، ایده ها ، باورها و نگرشهای شرکت کنندگان در موضوع بحث کافی می باشد . گفتگو های گروه را میتوان بااستفاده از ظبط صوت و دوربین ظبط کرد. رئیس جلسه نقش کلیدی را بر عهده داشته و باید بحث را در جهت موضوع مورد نظر هدایت کند و دارای مهارت ، تجربه ، دانش کافی در مورد بحث و گفتگو و درک و پویایی باشد.

 

 

اندازه گروه

8 – 12 نفر

ترکیب گروه

همجنس – یکنواخت

محل فیزیکی گروه

آرام ، محیطی غیر رسمی

زمان برگزاری جلسه

1 – 3 ساعت

ظبط مذاکرات

ضبط صوت – دوربین فیلمبرداری

ویژگیهای رئیس جلسه

مهارتهای مشاهده ای ، ارتباطی و مانند ان

مصاحبه های عمقی :

همانند گروه متمرکز ، مصاحبه های عمقی ، روشی ساختار نیافته و مستقیم برای به دست آوردن اطلاعات است اما بر خلاف آن مصاحبه های عمقی نفر به نفر انجام می گیرد که بین 30 تا 1 ساعت می تواند به طول انجامد که دارای سه تکنیک مصاحبه نردبانی ، سئوال برای کشف مسائل پنهان شده و تکنیک تجزیه و تحلیل نمادین ( سمبلیک ) می باشد .

مصاحبه های فرافکن :

گروههای متمرکز و مصاحبه های عمقی روشی مستقیم هستند که شرکت کنندگان از اهداف تحقیق، بررسی و آنالیز  آگاهی دارند . در تکنیک فرافکن سعی بر تغییر شکل دادن هدف اصلی پروژه است . این روش یک روش ساختار نیافته و غیر مستقیم سوال کردن است که پاسخگو را تشویق می کند تا انگیزه ها ، اعتقادات ، باورها ، نگرشها و احساس خود رادر مورد موضوع در دست بررسی نشان داده و آشکار نماید.در این روش از پاسخگو خواسته می شود تا رفتارهای دیگران را تفسیر کند . درجربان این تفسیر پاسخگو به وسیله تجزیه و تحلیل پاسخ آنها به سناریوهای مختلف – که به طور سنجیده ای ساختار نیافته و مبهم هستند آشکار می شود. هر چقدر وضعیت مبهمتر باشد ، پاسخگو بیشتر به آشکار مردن نیازها ، انگیزه ها ، نگرشها و ارزشهای خود خواهد پرداخت . از دیدگاه روانشناسی ، این تکنیک را به 4 دسته ارتباط ، تکمیل ، معنی کردن و تشریح تقسیم یندی می کنند.

 

 

نمودار روشهای مختلف تحقیق، بررسی و آنالیز  کیفی                             

 

 

 

 

 

منبع: سایت جامع پویا

/ 0 نظر / 47 بازدید