تحقیقات برندسازی برندینگ

جزائ برند موثر

هر برند موثر باید از سه جزء اصلی تشکیل شود:

استراتژی: هر برند موثر باید همانند هر فعالیت انسانی که هدفمند و هدفدار است از استراتژی ها و اهداف معینی برخوردار باشد این اهداف اثر بخش و موثر هستند که راهنمایی برای انتخاب رسانه، طراحی پیام برند، بودجه بندی و ارزیابی برندسازی هستند.

خلاقیت: خلاقیت یک ایده درخشان است که سبب جلب توجه مخاطبین و تسخیر ذهن آنها خواهد شد. مفهوم تفکر خلاق بایستی در کل فعالیت های برندسازیی وجود داشته باشد. تنظیم و تعیین استراتژی های برند نیازمند حل خلاقانه مساله است. تلاشهایی که در زمینه پژوهش های برندسازی انجام می گیرد، باید خلاقانه باشد باید بر نتایج عالی منجر شوند، به سبب اینکه افراد در طی روز در معرض پیام ها و رسانه های برندسازیی بسیاری قرار می گیرند برندی موثر واقع خواهد شد که بتواند در این جنگ پیام های برندسازیی توجه مخاطب را به خود جلب کند.

 

اجرای برند: برند موثر برندی است که علاوه بر اینکه از اهداف و استراتژی ها و خلاقیت خوبی بهره می برد به خوبی نیز اجرا شود. برندسازی موثر از تکنیک ها و روش های علمی و تجربی برای مراحل مختلف برند از سنجش تصویر شرکت در ذهن مشتری تا طراحی پیام و انتخاب رسانه بهره می گیرد

 

[1] . پاکباز، رویین(1381)، دایره­المعارف هنر ، ذیل واژه تکنیک

[2]

/ 0 نظر / 122 بازدید