برنامه های کوتاه مدت برنامه بازاریابی و پیشبرد فروش

به نام خدا

گزارش 58

تهیه  وتنظیم: تیم مشاور خویه www.khooyeh.ir

Marketing plan and sale promotion for octaber

برنامه های کوتاه مدت برنامه بازاریابی و پیشبرد فروش برای مهر ماه

استراتژی بازاریابی راهکاری که شرکت با آن می تواند هدفهای فروش در سازمان خود را مشخص کند . با توجه به وضعیت سازمان ، نوع محصول / خدمت  ، استراتژی رقبا و وضعیت محیطی لازم است که روشی خاص را برگزید . هر سازمان باید بفهمد که برای کالای تولیدی خود چگونه می تواند شانس و حجم فروش را بالا ببرد . روش هیچ سازمانی قابل تسری مطلق به سازمان دیگری نیست و نمی توان همان شگردها را برای بنگاه اقتصادی دیگری بکار بست . ایجاد طبقه جدید ، متمایز ساختن کاربرد کالا و تمرکز بر روی خرده بازارهایی که از دید رقیب پنهان مانده است از متداولترین راهکارها هستند . استراتژی ها مانند نقشه های جنگی هستند و عمدتاً با همان منطق بکار برده می شوند مثلاً در مقابل یک شرکت رهبر و قوی در بازار که مانند یک ارتش منظم و حاکم عمل میکند  راه معمول ، حمله به مناطق بی دفاع ، با سرعت و بهره وری بالا است

برنامه بازاریابی به ویژه ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) مانند سیستم یک هواپیما می باشد که باید همه چیز در ارتباط یکدیگر و با هماهنگی و مشارکت صورت گیرد برای نمونه نمی توان جنس نامرغوب یا کالایی که استراتژی پرداخت و قیمت گذاری خوبی ندارد با تبلیغات تهاجمی به فروش رساند علاوه بر این امکانات و بودجه و نیروهایی که برای پیشبرد فروش و بازاریابی برای پشتیبانی ارایه می شود نیز بسیار مهم است در ماههای گذشته استراتژی های و راهکارهای بسیاری ارایه شد که علاوه بر عدم حمایت، بودجه وامکانات انجام کار نیز تامین نشد با این وجود پنج حوزه ضروری که برای پیشبرد فروش باید به آنها توجه شود شامل موارد زیر می باشد که به طور خلاصه به‌آنها اشاره می شود.

/ 0 نظر / 37 بازدید