فهرست کتاب مشاوره مدیریت، اصول مشاوره مدیریت، مشاور مدیریت،

به نام او که همه هستی از اوست

مشاور مدیریت

اصول مشاوره مدیریت

تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا ی مشاوره مدیریت

وظایف، انتظارات، شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش و مهارت مشاوره و مشاوران

مدیریت، تشخیص بیماری های مدیریت ، معاینه مدیران،

تشخیص بیماری های مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، پشتیبانی،  بازاریابی، فروش، تبلیغات و برند

انواع بیماری های مدیریت، سازمان ، شرکت و موسسات مختلف و تکنیک های درمان آن

نویسنده و مترجم:

علی خویه و فهیمه احمدی

مدرسان دانشگاه، مشاوران ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبرو شرکت های بزرگ ملی و بین المللی

www.khooyeh.com

www.marketingconsulting.blogfa.com

www.marketingconsulting.persianblog.ir

1392

گردآوری و تالیف: استاد علی خویه www.khooyeh.com، مدرس دانشگاه، مدرس دوره های کاربردی و اجرایی در زمینه مدیریت، ایزو، بازاریابی، فروش، تبلیغات و خلاقیت، با 16 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12 عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مدرس MBA , DBA، تدریس و آموزش در صدها کارخانه و شرکت در سراسر کشور و خاورمیانه، سخنران برتر ده ها سمینار مختلف، تالیف و ترجمه چندین کتاب کاربردی و پرفروش در کشور، مدرس نمونه در چندین موسسه آموزش عالی کشور، مشاوره و آموزش در بیش از صدها کارخانه و شرکت، مجری بیش از 200 پروژه در سراسر کشور، مشاور مدیران عامل مطرح کشور، مجری افزایش فروش بیش از صدها شرکت و سازمان، مهمان و کارشناس برنامه های صدا و سیما، عضو انجمن های معتبر اروپا و آمریکا، ریاست انجمن مهندسی فروش ایران، ریاست انجمن برند ایران، موسس و بنیانگذار آکادمی مذاکره در ایران، موسس مدرسه فروش و بازارگانی ایران و....  www.khooyeh.ir

 

قابل استفاده کلیه دست اندرکاران صنعت، تولید، خدمات،صاحبان سرمایه، سرمایه داران، صاحبان برند، مدیران، سرپرستان، کارکنان، اساتید، دانشجویان، محققان و علاقمندان به مشاوره در شاخه های مختلف به ویژه مدیریت، بازرگانی ، فروش، تبلیغات و ارتباطات

 

فهرست برخی از مطالب کتاب:

 • مشاور کیست مفاهیم اساسی
 • مطالعه موردی...
 • مشاور مدیریت کیست
 • مشاور مدیریت  کیست
 • تعریف مشاوره و مشاور مدیریت
 • مشاور مدیریت  یک تخصص مهارت دانش یا هنر
 • هدف از مشاوره
 • مشاوره مبتنی بر هدف
 • اهمیت و ضرورت مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • مطالعه موردی...
 • تعریف معاینات  مدیریت .. 14
  ·  فعالیتهای اصلی در مدیریت .. 14
  ·  آمیخته مدیریت .. 14
  ·  وظیفه ی تحقیق در مدیریت . 14
  ·  مدل تصمیم گیری (Decide) 14
  ·  طبقه بندی تحقیق در مدیریت . 14
  ·  معاینات  منجر به حل مسئله. 14
  ·  معاینات  منجر به شناسائی مسئله. 14
  ·   سازمان معاینات  مدیریت .. 14
  ·  سیستم اطلاعاتی مدیریت  (Mis) 14
  ·  انواع سیستمهای اطلاعاتی.. 14
  ·  ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مدیریت .. 14
 • نقش های یک مشاور مدیریت  و فروش و تبلیغات
 • وظایف مشاور مدیریت  فروش و تبلیغات
 • ارزیابی نقش حساس مشاور مدیریت
 • مشاوران آکادمیک یا تجربی
 • دلایل عدم اعتماد به مشاوران مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغات
 • تکنیک های اعتمادسازی در مشتریان مشاوره
 • نمونه مطالعه موردی
 • فرایند مشاوره مدیریت
 • تجزیه و تحلیل فرصت های مدیریت
 • تهیه خط مشی مشاوره مدیریت  و فروش
 • تهیه برنامه ها مشاوره مدیریت
 • مدیریت پروژه های مشاوره مدیریت   فروش و تبلیغات
 • برنامه های عملی
 • اصول مهم انتخاب مشاوران مدیریت
 • سیستم پشتیبانی مدیریت  (DSS) 14
  ·  ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات مدیریت .. 14
  ·  نقش معاینات  در سیستم های اطلاعاتی مدیریت  (Mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری DSS. 14
  ·  تفاوتهای (Mis) و (DSS) 14
  ·  خطاهای احتمالی در معاینات  مدیریت .. 14
  ·  انواع طرح تحقیق.. 14
  ·  طرح پانل.. 14
  ·  معاینات  علمی ( آزمایشگاهی ) 14
  ·  انواع اطلاعات... 14
  ·  انواع اطلاعات ثانویه. 14
  ·  گزارش تحقیق.. 14
  ·  ابزار و وسایل تحقیق.. 14
  ·  ارائه طرح تحقیق.. 14
  ·  تعبیر و تفسیرو گزارش یافته ها 14
  اصول پاسخگویی به مشتریان معاینات  مدیریت .. 14
  شیوه رفتار با مشتریان معاینات  مدیریت .. 14
  رضایت سنجی مشتریان معاینات  مدیریت .. 14
  نکاتی که در جلسه معاینات  مدیریت   باید رعایت کرد. 14
  ویژگی های محل معاینات  مدیریت   مدیریت  فروش و تبلیغات... 14
  تصمیمات اساسی معاینات  مدیریت  ان مدیریت  فروش وتبلیغات... 14
  مذاکره معاینات  مدیریت .. 15
  اصول قبل از جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  اصول حین جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  اصول بعد از جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  شناسایی مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  استفاده از معاینات  مدیریت  و مدیریت .. 15
  ابزارهای مشاوران مدیریت  فروش وتبلیغات
 • انواع مشاوره و اصول اجرا
 • سیستم های گزارش دهی مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • سیستم ارزیابی فعالیت های مشاوران
 • تحقیقات مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • غلبه بر موانع مشاوران
 • چالش های مشاوران مدیریت  و فروش
 • اصول فنی مشاوره مدیریت مدیریت
 • تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط مشاوران مدیریت
 • تغییر نگرش مشتریان مشاوره
 • معاینه فنی مشتریان مشاوره
 • معاینه سیستم مشتریان مشاوره
 • معاینه مشتریان مشتریان مشاوره
 • معاینه کارکنان مشتریان مشاوره
 • معاینه واحد مدیریت  فروش و تبلیغات مشتریان مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • عارضه یابی – اصول تکنیک ها مهارت روش
 • مدل های عارضه یابی مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • گردآوری و پردازش اطلاعات عارضه یابی
 • اصول پاسخگویی به مشتریان مشاوره
 • شیوه رفتار با مشتریان مشاوره
 • رضایت سنجی مشتریان مشاوره
 • نکاتی که در جلسه مشاوره باید رعایت کرد
 • ویژگی های محل مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • تصمیمات اساسی مشاوران مدیریت  فروش وتبلیغات
 • مذاکره مشاوران
 • اصول قبل از جلسه مشاوره
 • اصول حین جلسه مشاوره
 • اصول بعد از جلسه مشاوره
 • تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مشاوره
 • نفوذ مشاوران و تکنیک های نفوذ در مشتریان
 • تاسیس واحدمشاوره مدیریت
 • شیوه های تعامل مالی با مشتریان مشاوره
 • واحداستراتژیک مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • ارتباط موثرتر با مشتریان مشاوره
 • ایجاد رابطه بین خواسته های مشتریان مشاوره و اجرای فرایندها
 • کنترل رفتار مشتریان مشاوره
 • شناسایی مشتریان مشاور
 • عوامل روانشناختی معاینات  مدیریت .. 15
  دلایل ترک معاینات  مدیریت .. 15
  نقش معاینات  مدیریت   در بحران ها 15
  معاینات  مدیریت   در شرایط سخت مدیریت . 15
  ویژگی های معاینات  مدیریت   حرفه ای... 15
  نمونه فرم های بازدید معاینات  مدیریت .. 15
  نمونه مطالعات موردی... 15
  معاینات  مدیریت   انرژی دهنده. 15
  معاینات  مدیریت   انگیزه بخش.... 15
  خصوصیات یک جلسه معاینات  مدیریت .. 15
  مذاکرات حرفه ای معاینات  مدیریت .. 15
  زبان بدن در معاینات  مدیریت .. 15
  اصول فنی معاینات  مدیریت   مدیریت مدیریت .. 15
  تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط معاینات  مدیریت  ان مدیریت .. 15
  تغییر نگرش مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه فنی مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه سیستم مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه مشتریان مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
  معاینه کارکنان مشتریان معاینات  مدیریت .. 15
 • استفاده از تحقیقات بازار و مدیریت
 • اطلاعاتی که مشتریان مشاوره مخفی می کنند
 • دلایل پنهان کردن اطلاعات توسط مشتریان مشاوره
 • ایجاد پیوند بین واحد های مختلف و مشاوره
 • ایجاد پیوند بین استراتژی و مشتری
 • منشور اخلاقی مشاوران
 • سوگند نامه مشاوران
 • هفت رفتار ضروری مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • مشاوره رابطه ای
 • عوامل روانشناختی مشاوران
 • عوامل اجتماعی و فرهنگی مشاوران
 • نمونه قراردادهای مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • تفاوت ها و شباهت های مشاوران مدیریت  با انواع دیگر مشاوران
 • تفاوت مشاوران اروپایی ژاپنی و آمریکایی
 • تفاوت های نگرش به مشاوره
 • پرسش های مشاوران در جلسات مشاوره
 • خصوصیات یک جلسه مشاوره
 • مذاکرات حرفه ای مشاوران
 • زبان بدن در مشاوران
 • الگو های مشاوران
 • طراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی مشاوران
 • تمایز مشاوران
 • مشاوره مشارکتی
 • مدیریت  مشاوره و خدمات مشاوره
 • جلسات دفاع مشاوران
 • خط مشی های مشاوران مدیریت مدیریت  فروش تبلیغات
 • خط مشی های دفاعی مشاوران
 • مطالعه موردی
 • مشاوره مدیریت  جهانی
 • مشاوره جهت ورود اداره و ماندن در بازارهای جهانی
 • شناخت و پیش بینی بازارهای جهانی
 • مشاوره صادرات و واردات
 • مشاوره خطوط تولید
 • مشاوران فعالیت های پیشبردی
 • مشاوره تبلیغات
 • مشاوره اهداف تبلیغات
 • مشاوره رسانه های تبلیغاتی
 • مشاوره روابط عمومی و برنامه ها و سیاست های روابط عمومی
 • مشاوره قیمت گذاری
 • مشاوره موسسات خدماتی
 • مشاوره برند و نام و نشان تجاری
 • مشاوره کانال های توزیع
 • مشاوره بازاریابان
 • مشاوره کارکنان فروش
 • مشاوره حقوق و مزایای کارکنان فروش
 • مشاوره انگیزه
 • مشاور فروش مویرگی
 • مشاوره کارکنان فروش و مدیریت
 • مشاوره پارتیزانی و چریکی
 • مشاوران خلاق – ویژگی های خصوصیات اصول مهارت و فرایندها
 • تکنیک های خلاق در مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • گروه کانون در مشاوره مشتریان
 • تشکیل کمیته های مختلف برای مشتریان
 • جلسات آموزشی مشاوران
 • دستور کار مشاوران مدیریت  فروش تبلیغات
 • اثربخشی مشاوره مدیریت
 • مشاوران مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغات موفق دنیا
 • مشاوره مدیریت  در 30 روز برای مشتریان خاص
 • دلایل ترک مشاوران
 • نقش مشاوره در بحران ها
 • مشاوره در شرایط سخت بازار
 • ویژگی های مشاوران حرفه ای
 • نمونه فرم های بازدید مشاوران
 • نمونه مطالعات موردی
 • مشاوران انرژی دهنده
 • مشاوران انگیزه بخش
 • مشاوران تغییر دهنده و تحول گرا
 • مشاوران تند کننده
 • مشاوران ریزبین
 • حل مساله و تصمیم گیری مشاوران مدیریت  فروش و تبلیغات
 • مشاوران گذشته محور و آینده محور
 • مشاوران نظم دهنده و کوتاه کننده
 • مشاوران تمرکز گرا و تنوع گرا
 • مشاوران استراتژی گرا و سیاست گرا
 • مشاوران روش گرا و فرایند گرا
 • مشاوران تکنیکی و مشاوران تاکتیکی
 • مطالعه موردی . مراقب این نوع مشاوران باشید...
 • مقایسه مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات در سازمان های خصوصی عمومی دولتی انتفاعی  غیر انتفاعی خدماتی و...
 • چرا باید تحقیقات مدیریت  انجام دهیم؟. 17
  معاینات  مدیریت  چیست؟. 18
  چرا معاینات  مدیریت  ضروری است؟. 18
  گستره معاینات  مدیریت : 19
  الف) بررسی مصرف‌کننده یا مدیریت  (Customer Research): 19
  ب) بررسی رقبا (Competitor Research): 19
  پ) بررسی عملیات شرکت (Company Resarch): 20
  ۱- بررسی سیستم‌های توزیع و فروش (Place/Distribution Research) 20
  ۲- بررسی تبلیغات و روش‌های پیشبرد فروش شرکت (Promotion): 21
  ۳- بررسی قیمت (Price): 21
  ۴- بررسی محصول (Product): 22
  ت) بررسی محیط شرکت (Climate Analisis): 22
  گام‌های اجرایی تحقیق مدیریت : 22
  مرحله ۱: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 23
  مرحله ۲: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 23
  مرحله ۳: تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 24
  مرحله ۴: عملیات میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 25
  مرحله ۵: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها 25
  مرحله ۶: آماده کردن و ارائه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report): 26
  ابعاد مختلف پروژه‌های مدیریت : 26
  معاینات  مدیریت  در مقابل معاینات  مدیریت . 28
  ارزش اطلاعات‌.. 29
  فرایند معاینات  مدیریت .. 29
  مشاوره مبتنی بر کلاس درس و آموزش محور
 • مشاوره مبتنی بر مراقبت
 • مشاوره مبتنی بر جهت گیری مدیران
 • مشاوره مبتنی بر جهت گیری مشتریان
 • مطالعه موردی – مشاوره خودطراح
 • مطالعه موردی – مدیریت دانش در مشاوره مدیریت  فروش و تبلیغات
 • فازهای کاربردی مشاوره
 • فازهای پیش ترکیب مشاوره
 • فازهای ترکیب عملیاتی مشاوره
 • مطالعه موردی – مرسدس و کرایسلر
 • پاسخ های مشاوران مدیریت
 • پاسخ های محیطی
 • پاسخ های مدیریتی
 • پاسخ های سازمانی
 • پاسخ های رقابتی
 • پاسخ های جمعی
 • توسعه فرامشاوره در مشاوره مدیریت
 • برنامه های دستمزد مشاوران
 • سبک های مشاوره و مشاوران
 • مشاوره به سبک T
 • مشاوره به سبک G
 • مشاوره به سبک H
 • مشاوره به سبک Z
 • آزمون های مورد استفاده مشاوران
 • سطوح مختلف مشاوره مدیریت
 • مطالعه موردی سطح 5 مشاوره
 • سوئ استفاده از مشاوران
 • دیدگاه های شخصی مشاوران داخلی و خارجی
 • مطالعه موردی – در حاشیه بودن مشاور مدیریت مدیریت  فروش و تبلیغات
 • چک لیست های عملیاتی مشاوره مدیریت
 • آینده پژوهی
 • انگیزش
 • بهترین روش
 • توسعه دانایی محور
 • خلاقیت و نوآوری
 • دانش مدیریت
 • رهبری
 • فرهنگ و جو سازمانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بحران
 • مدیریت تولید
 • مدیریت خدمات
 • مدیریت دانش
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت فروش
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت مشارکتی/کارتیمی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت کیفیت
 • مدیران
 • مشاوره مدیریت   آموزشی
 • مشاوره مدیریت   بهره وری
 • مشاوره مدیریت   تغییر
 • مشاوره مدیریت   توسعه
 • مشاوره مدیریت   تولید و عملیات
 • مشاوره مدیریت   راهبردی
 • مشاوره مدیریت   ریسک
 • مشاوره مدیریت   زمان
 • مشاوره مدیریت   زنجیره تامین
 • مشاوره مدیریت   محصول
 • مشاوره مدیریت   و برنامه ریزی منابع سازمانی
 • مشاوره مدیریت   کسب و کار
 • مشاوره مدیریت   کیفیت
 • مفاهیم مشاوره مدیریت  ی
 • مهندسی مجدد
 • مهندسی ارزش
 • نظام های کنترلی و ارزیابی
 • نوآوری وشکوفایی سازمانی
 • چک لیست مشاوره مدیریت 
 • کارآفرینی
 •  
 •  
 • مشاوره مدیریت   و حقوق (law)
  مشاوره مدیریت   زنان (women)
  مشاوره مدیریت   واردات(Imports)
  مشاوره مدیریت   صادرات(Exports)
  مشاوره مدیریت   هزینه و درآمد
  آینده پژوهی
  مصاحبه های مشاوره مدیریت  ی
  مشاوره مدیریت   گروه ها (group)
  مدیریار در رسانه (Modiryar.com)
  مشاوره مدیریت   تصمیم گیری(Decision)
  مشاوره مدیریت   بیمه (Insurance)
  مشاوره مدیریت   و برنامه ریزی(planning)
  مشاوره مدیریت   انرژی (Energy)
  مشاوره مدیریت   حقوق ودستمزد(salary)
  مشاوره مدیریت   و مشاوره (Conference)
  مشاوره مدیریت   جهانی (Global)
  مشاوره مدیریت   عمومی(general)
  مشاوره مدیریت   انتقادی (critic)
  عمومی(general)
  مدیریت و مبانی سازمان (Org)
  مشاوره مدیریت   و روش تحقیق(Res)
  نظریه های مشاوره مدیریت  (theorists)
  مشاوره مدیریت   رفتار (Behavior)
   (مشاوره مدیریت   فناوری اطلاعات (ICT)
  مشاوره مدیریت   منابع انسانی (HRM)
  مدیریت بازاریابی (Marketing)
  مشاوره مدیریت   کیفیت و استاندارد (QM)
  مشاوره مدیریت   راهبرد و چشم انداز (st)
  مشاوره مدیریت   مالی-اقتصادی(finance)
  مشاوره مدیریت   دولتی (administration)
  مدیریت تطبیقی (Comparative)
  مشاوره مدیریت   خلاقیت وکارآفرینی(e&c)
  مشاوره مدیریت   تحول و توسعه (OD)
  مشاوره مدیریت   آموزشی (education)
  مشاوره مدیریت   صنعتی (Indusrial)
  مشاوره مدیریت   اجرایی (MBA)
  مشاوره مدیریت   و تفکر سیستمی(sys)
  مشاوره مدیریت   بحران (Crisis)
  مشاوره مدیریت   ومهندسی ارزش(value)
  مشاوره مدیریت   دانش و دانائی (know)
  مشاوره مدیریت   بازرگانی (business)
  مشاوره مدیریت   و کنترل پروژه (project)
  مشاوره مدیریت   مشارکتی(Participative)
  مدیریت و تکریم مشتری (custm)
  مدیریت استرس(Stress)
  مشاوره مدیریت   زمان (Time)
  مشاوره مدیریت   تعارض (Conflict)
  مشاوره مدیریت   تغییر (Change)
  مدیریت فروش (sale)
  مشاوره مدیریت   و تفکر ناب (Lean)
  مشاوره مدیریت   انگیزش (Motivation)
  مدیریت بهره وری (Productivity)
  مشاوره مدیریت   و مفاهیم نوین(modern)
  مشاوره مدیریت   جهانگردی (tourism)
  مهندسی فناوری اطلاعات (ITE)
  مشاوره مدیریت   روابط عمومی(relation)
  روانشناسی کارومشاوره مدیریت  (psy)
  مشاوره مدیریت   ریسک (risk)
  مشاوره مدیریت   تبلیغات (publicity)
  مشاوره مدیریت   تولیدومحصول(Product)
  مهندسی مشاوره مدیریت   (engineering)
  مشاوره مدیریت   پزشکی (medical)
  مشاوره مدیریت   و رهبری (leadership)
  مشاوره مدیریت   نوآوری (Innovation)
  مشاوره مدیریت   تکنولوژی (technology)
  مشاوره مدیریت   رسانه و ارتباطات(media)
  مشاوره مدیریت   سازماندهی(Organiz)
 •  

 

 • منابع و پیوست ها
 •  

 

 

/ 0 نظر / 115 بازدید