تحقیقات بازار تحقیقات مشتریان رضایت سنجی مشتریان

تحقیقات بازار تحقیقات مشتریان رضایت سنجی مشتریان

آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان را همه شنیده اند و تا حدودی با آن آشنا هستند

ولی شاید کسانی باشند که هنوز به واقعیت این کار آگاه نباشند و آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان را یک کار کلیشه ای قلمداد کنند ولی نکته ای را که می خواهم بگویم این است که آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان یکی از مهمترین اقدامات مدیریت باید باشد زیرا مسئله اصلی تمام شرکتها و سازمانها مشتریان آنها هستند و این را کسی نمی تواند انکار کند ولی مشکلی که هست این است که خیلی ریشه ای به رضایت مشتریان نگاه نمی کنند
مثلاً در مورد مریضی خیلی از آدمها همیشه به فکر درمان هستند ولی کسانی هم هستند که همیشه پی


تحقیقات بازار تحقیقات مشتریان رضایت سنجی مشتریان

آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان را همه شنیده اند و تا حدودی با آن آشنا هستند

ولی شاید کسانی باشند که هنوز به واقعیت این کار آگاه نباشند و آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان را یک کار کلیشه ای قلمداد کنند ولی نکته ای را که می خواهم بگویم این است که آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان یکی از مهمترین اقدامات مدیریت باید باشد زیرا مسئله اصلی تمام شرکتها و سازمانها مشتریان آنها هستند و این را کسی نمی تواند انکار کند ولی مشکلی که هست این است که خیلی ریشه ای به رضایت مشتریان نگاه نمی کنند
مثلاً در مورد مریضی خیلی از آدمها همیشه به فکر درمان هستند ولی کسانی هم هستند که همیشه پیشگیری می کنند و اینها کسانی هستند که مریض نمی شوند زیرا قبل از حمله ویروسها موارد امنیتی را کنترل کرده و درگیر این مشکلات نمی شوند

در مورد یک سازمان هم همین طور است و یکی از مشکلات یک سازمان از دست رفتن مشتریان آنها است

اگر یک سازمان خیلی بزرگ باشد عدم پیشگیری باعث بو جود آمدن حادثه فاجعه آمیز خواهد شد زیرا بزرگترین کشتی مانند تایتانیک هم در عرض مدتی کوتاه از بین می رود .بنابراین با بزرگ شدن سازمان پیشگیری نیز اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد زیرا درمان دیگر سودی نخواهد داشت و باعث از بین ر فتن افراد بیشماری می شود .

سازمانی که در این مورد پیشگیری می کند سازمانی است که قبل از ناراضی شدن مشتریان رضایت انها را اندازه گیری می کنند تا بتوانند مدیریت درستی در این مورد داشته باشند همانطور که می دانید تا اندازه گیری نباشد نمی توان مدیریت کرد

مشتریان یک سازمان به 5 دسته تقسیم می شوند

خیلی راضی - راضی - تا حدودی راضی - ناراضی - خیلی ناراضی

یک مدیر باید بداند که مشتریان انها در کدامیک از تقسیم بندی های مطرح شده قرار دارند
1- مشتریان ناراضی و خیلی ناراضی به راحتی و سریعاً به سمت شرکتهای رقیب می روند و در این کار تردیدی ندارند و نارضایتی خود را به تعدادی مشتریان دیگر هم بیان می کنند


2- مشتریان با رضایت متوسط تا حدودی تمایل به حرکت به سمت شرکت رقیب دارند
3- مشتریان راضی همراه شرکت می مانند ولی اگر شرکتهای رقیب مزیت بیشتری را داشته باشند امکان از دست رفتن آنها هم میسر است

5- ولی مشتریان خیلی راضی مشتریانی هستند که وفادار شرکت بوده و یک رابطه عمیق با شرکت برقرار کرده و احتمال اینکه به سمت رقبا بروند خیلی خیلی کم است


نکته ای که در این موضوع پنهان است این است که خیلی از مشتریان ناراضی عدم رضایت خود را بیان نمی کنند و شرکتها نباید منتظر انتقادات انها باشند زیرا عده ی کمی عدم رضایت خود را بیان می کنند
مشتریان متوسط هم حرفی برای گفتن ندارند به همین دلیل است که صندوق انتقادات و پیشنهادات نمی تواند خیلی کارساز باشد

بیشتر مشتریان راضی و خیلی راضی هم به شرکت نمی گویند که ما از شما راضی هستیم

ابراز نارضایتی مشتریبان ناراضی به دیگران بسیار بیشتر از ابراز رضایتی مشتریان راضی است وقتی مشتری ناراضی می شود سعی می کند با گفتن نارضایتی خود به دیگر مشتریان خود را تخلیه کنند

یک شرکت وقتی موفق است که مشتریان وفاداری داشته باشد تنها در این صورت است که می تواند نگران از دست رفتن مشتریان خود نباشد . زیرا همانطور که می دانید هزینه بدست آوردن مشتریان 5 برابر هزینه نگهداری مشتریان است .

بنابر مطالب مطرح شده آیا می توان بدون آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان خیالمان از وفاداری مشتریان راحت باشد؟

به نظر شما اگر دیده بان نداشته باشیم و یا اگر دیده بان به کار خود اهمیتی ندهد می توانیم کشتی تایتانیک خود را به سلامت به ساحل امن رقابت برد .

پیشنهادات

1- . آنالیز و ارزیابی  رضایت مشتریان به صورت علمی

2- شناسایی عوامل کاهش رضایت مشتریان

3- اولویت بندی اقدامات اصلاحی

4- انجام اقدامات اصلاحی

5- آنالیز و ارزیابی  دوباره و اندازه گیری میزان رضایت مشتریان و مقایسه با میزان رضایت قبلی

6- ادامه روند تا از بین بردن تمام عوامل کاهش رضایت

نکته :

1- نمی توان با محدودیتهایی که سازمانها با آن گریبانگیر هستند موارد مطرح شده را برای انواع کالاها یا خدمات خود بکار برد ولی این کار برای کالاها و یا خدمات استراتژیک سازمان می بایست صورت گیرد.

2- در بازار مشتریانی کمی هم هستند که همیشه ناراضی هستند و نمی توان تمام خواسته های آنها قبول کرد اینها اصولاً اشخاص همیشه ناراضی هستند .

ایران به عنوان کشوری در درون نظام جهانی، پس از انقلاب شاهد تغییرات وسیعی در نظام اقتصادی خود بوده است. این گونه تغییرات محیطی، فرصتها و تهدیداتی را برای تولید کنندگان ایرانی به وجود آورده است. دیگر نمی‌توان به روشهای قدیمی بازرگانی متکی بود و در بلند مدت، شرکت‌هایی در بازار موفق خواهند شد که از منابع بازاریابی بهره‌برداری بهینه کنند. بازاریابی جدید، شناسایی و آنالیز و ارزیابی  نیازها، خواسته‌ها، سلیقه‌ها، و اولویتهای برآورده نشده مشتریان آغاز می‌شود و پس از انتخاب بازار یا بازارهای هدف و در نظر گرفتن ویژگیهای مشتریان، با نگرشی دقیق، در زمینه محصول، قیمت، توزیع و ترفیع فروش، سیاستهایی تنظیم می‌شود. در بازاریابی نوین خدمت به مشتریان هدف اصلی است.

از آغاز دهه 1990 این اتفاق نظر بین صاحبنظران جهان حاصل شده که:

1- سازمانهای مشتری گرا و بازارگرا موفقترند.

2- موفقیت رقابتی در زمینه بازاریابی به شناخت درست بازارها، مشتریان و رقیبان بستگی دارد.

3- منبع اصلی شکست سازمانها نداشتن شناخت کافی از مصرف کنندگان و بازارها می‌باشد.

یکی از وسایلی که موجب تصمیمات سازنده و درست مدیران بازاریابی می‌شود. تحقیقات بازاریابی است بهره‌برداریهای مختلفی از تحقیقات بازاریابی به عمل می‌آید؛ از جمله این موارد عبارتند از:

1- تحقیقات بازاریابی نخستین گام در راه شناختن خریداران است. و در نتیجه زیر بنای مدیریت زمانهایی است که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان تنظیم می‌کنند.

2- از تحقیقات بازاریابی در تعیین سیاستهای بازاریابی استفاده می‌کنند و به این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین صورت استفاده می‌شود.

3- تحقیقات بازاریابی با کشف بازارهای جدید، مورد استفاده از محصولات یا خدمات پیشین را گسترش می‌دهد.

4- تحقیقات بازاریابی باعث حذف تصمیماتی می‌شود که به اطلاعات نادرست و یا حدسیات استوار است.

5- تحقیقات بازاریابی با آنالیز و ارزیابی  تقاضا، مقدار فروش و میزان عرضه آتی را تعیین می‌نماید و به این ترتیب از بروز عوامل نارسایی جلوگیری می‌کند.

6- تحقیقات بازاریابی موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود.

7- تحقیقات بازاریابی تأثیر فعالیتهای تبلیغاتی را زیاد کرده، موجب افزایش فروش می‌شود.

نقش تحقیقات بازاریابی برقراری پیوند بین مشتری یا مصرف کننده و سازمان از طریق اطلاعات است.

پرسش‌هایی که پژوهشگران بازاریابی می‌توانند با پاسخگویی به آنها مدیران را یاری کنند.

تجزیه و تحلیل موقعیت و برنامه‌ریزی

الف) چه افرادی خریدار محصول ما هستند؟ در کجا زندگی می‌کنند؟ درآمدشان چقدر است؟ چند نفرند؟ چه کسی خرید می‌کند؟ از کجا و چگونه خرید می‌کند؟ چه مقدار از کالا می‌خرد؟

ب) آیا بازار محصول رو به کاهش است یا افزایش؟ آیا بازارهایی وجود دارد که ما هنوز به آنها دست نیافته‌ایم؟

ج) رقیبان ما چه کسانی هستند؟ چه ویژگیهایی دارند؟ قوت و ضعف آنان در چیست؟ وضعیت آتی رقابتی چگونه خواهد بود؟

د) آیا برای محصول ما بازارهایی در خارج از کشور وجود دارد؟

حل مسأله آمیخته بازاریابی

حل مسأله آمیخته بازاریابی مربوط به محصول، قیمت، توزیع و ترفیع است که در قسمت زیر اهم سوالات تشریح می‌شود.

الف) محصول

1- کدامیک از ویژگیها و امتیازات کالا دارای اهمیت فزونتری است؟

2- کدامیک از طرحهای گوناگون محصول احتمال موفقیت بیشتری دارد؟

3- چگونه کالا باید از کالاهای رقبا تفکیک شود؟

4- چه قسمت‌هایی از بازار را باید جلب کرد؟

5- اهمیت خدمات و ضمانت چه اندازه است؟

6- اهمیت بسته‌بندی چقدر است؟

7- باید از چه نوع بسته‌بندی برای محصول استفاده کنیم؟

8- ذهنیت مردم از کالا، در مقایسه با کالاهای رقبا، چگونه است؟

ب) قیمت

1- کشش تقاضا چگونه است؟

2- چه سیاست‌های قیمت‌گذاری مناسب است؟

3- چه قیمتی را باید برای محصول تازه در نظر بگیریم؟

4- با کاهش هزینه‌های تولید، آیا باید قیمتها را پایین آورد یا محصولی با کیفیت بهتر تولید کرد؟

5- چگونه باید نسبت به مخاطراتی که رقبا در قیمت کالا ایجاد می‌کنند واکنش نشان داد؟

6- قیمت کالا تا چه حد برای خریدار اهمیت دارد؟

ج) تبلیغات و ترفیع فروش

1- بودجه بهینه برای ترفیع فروش چقدر است؟

2- در افزایش تقاضا اهمیت آگهی، ارتقای فروش و فروش حضوری تا چه اندازه است؟

3- باید از کدام روش ارتقای فروش، مانند تبلیغات یا جایزه دادن، استفاده کنیم؟

4- تبلیغات ما چه اندازه موثر است؟ آیا افراد دلخواه ما آنها را مشاهده می‌کنند؟ در مقایسه با تبلیغات، رقبا چگونه هستند؟

5- روشهای ارتقای فروش تا چه اندازه مؤثر است؟

6- مؤثرترین متن آگهی چه می‌تواند باشد؟

7- چه ترکیبی از رسانه‌ها، (روزنامه، تلویزیون، رادیو و مجله) باید به کار می‌رود؟

د) توزیع

1- کالا را باید به چه نوع توزیع کننده‌ای دارد؟

2- انگیزه‌های شبکة توزیع در ارائه کالا چیست؟

3- برای ترغیب فروشندگان به تبلیغ محصولاتمان از چه نوع محرکهایی باید استفاده کنیم؟

4- شدت پوشش عمده فروشان و خرده فروشان باید تا چه اندازه باشد؟

5- چند درصد از سود را باید برای شبکة توزیع در نظر گرفت؟

6- توزیع فیزیکی باید به چه شکلی باشد؟

منبع: سایت جامع پویا

دوره های آموزشی بازاریابی، فروش، برندینگ و مذاکره

موضوعات
درباره ما

تحقیقات بازار marketing research in Iran
 
ایمیل : khoooyehali@gmail.com
آمار بازدید

مشاور فروش/ مشاور برند http://negotiation.blog.ir/ مشاور بازاریابی

خدمات ما:
پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش.
مشاور بازاریابی و فروش
کانال تلگرام
راهکارهایی برای افزایش فروش شما

صفحه ی اینستاگرام

صفحه ی لینکدین
سایر موارد
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • کلینیک تحقیقات بازاریابی
 • کلینیک و آکادمی تحقیقات بازاریابی
 • دفتر تحقیقات بازاریابی ایران
 • سیستم تحقیقات بازاریابی ایران
 • تحقیقات فروش ، مشاور فروش ، مشاوره فروش
 • گزینش و مصاحبه با نیروهای فروش، به کارگماری نیروهای موثر فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، بررس
 • دوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شنا
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • marketingresearch.org
 • .marketresearch.com
 • Journal of Marketing Research
 • سمینارها و همایش های بازاریابی و فروش موفق
  شرکت مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 13سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......
  برگزاری بیش از صدها دوره، کارگاه آموزشی، سمینار و سخنرانی اجرایی و عملیاتی در شرکت ها و موسسات معتبر ملی و بین الملللی ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، فروشگاه، مدیریت پخش و توزیع، فروش مویرگی، هدفگذاری، تقسیم بازار، راه اندازی دپارتمان فروش وبازاریابی، کلینیک بازاریابی، برنامه بازاریابی و ....


  آموزش در محل کار شما

  چرا کارگاه ها و کلاس های خصوصی در محل:
  1- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی
  2- اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت
  3- هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی
  4- رضایت بیشتر مخاطبان، تمرکز مخاطبان، مشارکت بیشتر مخاطبان
  یادگیری= تغییر

  khooyeh@gmail.com

  09122991608

  دوره های تخصصی آموزش مذاکره
  آکادمی مذاکره ایران . Negotiation Academy
  آکادمی اصول و فنون مذاکره .  برخی از شرکت هایی که از خدمات گروه GMAS استفاده کرده اند
  برخی از شرکت هایی که از خدمات ما استفاده کرده اند

  کتاب های استاد علی خویه

  کتاب های بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ
  کتاب های استاد علی خویه

  مدیریت استراتژیک توزیع و پخش
  مدیریت برند
  اسرار تجارت بین الملل
  بازاریابی املاک و مستغلات
  مشاور بازاریابی و فروش
  سبک های تبلیغاتی
  مدیریت استراتژیک تبلیغات
  تاکنیک ها وتبلیغات تبلیغات
  تبلیغات تریزی و شیوه ی حل خلاقانه مسائل بازاریابی و فروش
  راز تجارت
  مدیریت بازارسازی
  دکتری بازاریابی و فروش
  لینک ها
  مشاوران مدیریت

  تیم مشاوران مهندسی مدیریت  کانال بازاریابی

  کانال بازاریابی

  Marketing TV

  دروه ی جامع آموزش فروش و تکنیک های فروش
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای

  دروه ی جامع آموزش فروش و بازاریابی
  دوره های آزاد و MBA (مرکز آموزش­های کاربردی)
  دوره آموزش فروش و بازاریابی

  دروه ی جامع مهندسی برند
  مهندسی برند
  یک نام تجاری قوی می تواند در سراسر کسب و کار از منابع انسانی تا توسعه محصول و البته سهم بازار و جذب مشتری ارزش خلق کند، به همین علت سرمایه گذاری در نامهای تجاری و توسعه آن به عنوان یک اولویت استراتژیک در خیلی از شرکت ها در حال افزایش است.

  دوره های تریز، خلاقیت در بازاریابی و فروش و تبلیغات
  دوره ها خلاقیت در بازاریابی، فروش و تبلیغات


  دوره آموزشی مدیریت تریزی ( تکنیک های خلاقیت در مدیریت، بازاریابی و فروش)
 • مشاور فروش

 • برند و برندسازی brand

 • گروه gmas

 • آخرین مطالب
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ )
  » مدرس بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٥/٩/٢٢ )
  » علی خویه. مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی. رفتار مصرف کننده و جایگاه یابی positio ( ۱۳٩٥/٩/٢ )
  » مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی . علی خویه ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » آموزش تحقیقات بازاریابی، مدرس تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » دوره آموزشی تحقیقات بازار و رفتار مصرف کننده ( ۱۳٩٥/٤/۱۸ )
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » تحقیقات برند ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ و... ( ۱۳٩٤/۳/۱۳ )
  » مشاور بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٤/۳/٦ )


  آموزش بازاریابی - مشاور بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ،مدیریت، تحقیقات بازاریابی
  گروه مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  معرفی مدیر عامل:مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش - با بیش از 14سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از 200 پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی .......
  www.khooyeh.ir
  تماس با ما:
  khoooyehali@gmail.com
  khooyehali@yahoo.com
  khooyeh@gmail.com
  09372991608
  09122991608

  سوابق گروه:
  ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش، مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش، تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی، استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی، مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش، پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش، تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش، تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید، بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان ، شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد، تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها، طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی، مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و ....
  شرکت مشاوره مدیریت gmas ، متشکل از اساتید برتر دانشگاه ها، مدیران عالی باتجربه و حرفه ای صنایع وسازمانهای مختلف، کارشناسان و متخصصان خبره، مدرن و به روز ایران و جهان، با سرپرستی مهندس علی خویه www. و با پشتوانه یک دهه تجربه و فعالیت مشاوره تحقیق آموزش و اجرا در زمینه مدیریت بازاریابی مهندسی فروش و نیز مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در سازمانهای ملی و بین الملی در صنایع مختلف تولیدی خدماتی صنعتی کشاورزی و ... از جمله شرکت های پخش توزیع فروش مویرگی ، بانک ، سرمایه گذاری ، مخابرات، تاسیسات، آموزش عالی، بیمه، کشاورزی، نفت و گاز، تولیدی، بازرگانی، صادرات و واردات، لیزینگ، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ... تاسیس شده است.هدف ما ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه بازاریابی و مهندسی فروش و برند با تمرکز بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در قالب ارائه راهکار، تعیین استراتژی، برنامه ریزی، پیاده سازی و آموزش با استفاده از متدلوژیها و تکنولوژیهای معتبر جهانی می باشد. وظیفه ما افزایش فروش و سهم بازار شرکت شما، استفاده بهینه از فرصتهای تجاری، کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و بهره مندی از سیستمها و راهکارهای نوین مدیریت بمنظور رویارویی با چالشهای پیش رو در دو سطح ملی و بین المللی می باشد.