تعریف مسئله تحقیق

تعریف مسئله تحقیق
‏- مهمترین گام در تحقیقات بازاریابی تعریف مسئله تحقیق است.
‏- برای تعریف مناسب مسئله تحقیق باید:
۱ ‏) با مدیران و تصمیم گیرندگان صحبت کرد اشتیاق آنها برای تحقیق نیز مهم است.
۲ ) با خبرگان صنعت در داخل و خارج از شرکت صحبت کرد.
۳ ‏) اطلاعات دست دوم را تجزیه وتحلیل کرد.
۴ ‏) تحقیقات اکتشافی با نمونه کوچک انجام داد.
۵ ‏) مسئله باید واضح، روشن، محدود و بدون ابهام باشد.
‏۶) هرچقدر که مسئله کلی تر باشد جوابها نیز مبهم تر و غیر کاربردی تر باشد


تعریف مسئله تحقیق
‏- مهمترین گام در تحقیقات بازاریابی تعریف مسئله تحقیق است.
‏- برای تعریف مناسب مسئله تحقیق باید:
۱ ‏) با مدیران و تصمیم گیرندگان صحبت کرد اشتیاق آنها برای تحقیق نیز مهم است.
۲ ) با خبرگان صنعت در داخل و خارج از شرکت صحبت کرد.
۳ ‏) اطلاعات دست دوم را تجزیه وتحلیل کرد.
۴ ‏) تحقیقات اکتشافی با نمونه کوچک انجام داد.
۵ ‏) مسئله باید واضح، روشن، محدود و بدون ابهام باشد.
‏۶) هرچقدر که مسئله کلی تر باشد جوابها نیز مبهم تر و غیر کاربردی تر باشد.

تحقیقات اکتشافی
‏بیشتر پروژهای مربوط به تحقیقات بازاریابی با تحقیقات اکتشافی آغاز می شوند. این مرحله کاملاً ضروری است و از طریق آن می توان تعریف مناسبی از مشکل یا مساله به دست آورد. برای مثال ممکن است مدیر شرکتی که نوشابه تولید می کند نگران کاهش سهم بازارکالای تولیدی شرکت باشد. در این حالت احتمال دارد عامل خاصی که باعث این حالت شده ناشناخته یا ترکیبی از چند عامل باشد؛
مثلأ سیاست قیمت گزاری یا سیاستهای تبلیغاتی رقبا تغییر کرده باشد یا عامل پیش بینی نشده دیگری بروز کرده باشد. در اینجا به تحقیقات اکتشافی نیاز داریم. وظیفه پژوهشگر این است که ابتدا مشکل را تعریف کند و سپس فرضیه هایی ارائه دهد که از طریق طرحهای تحقیقاتی رسمی تر ارزیابی شود. شایان ذکر است که در تحقیق اکتشافی طرح تحقیق رسمی وجود ندارد. این مرحله چندان علمی به نظر نمی رسد. از آنجا که هدف تحقیق اکتشافی مشخص کردن مشکل اصلی است، پژوهشگر باید از تعدادی روشهای غیر رسمی برای تعریف مشکل استفاده کند که لازمه آن قدرت تصور و انعطاف پذیری است. با اینکه در مطالعه اکتشافی از روشهای غیر رسمی استفاده می شود، این مطالعات از اهمیت بسیاری برخورد ار است. روشهای طرح تحقیق اکتشافی عبارتند از: بررسی مقالات و کتب موجود، پرسش از افراد متخصص ومتبحر وبررسی چند مورد برگزیده.
الف) بررسی مقالات و کتب موجود: بهتر است که پژوهشگر بررسی خود را از مقالات و کتب موجود آغاز کند. این کار بررسی منابع اطلاعات ثانویه (نظیر انتشارات بازرگانی، گزارشهای تحقیقات گذشته، راهنماها، و مجله های علمی، آمار و گزارشهای دولتی و حتی روزنامه ها) را در بر می گیرد. گاهی ممکن است بررسی مطالب بایگانی شده در داخل شرکت نیز مانند سابقه فروش و مطالب مشابه مطلوب به نظر برسد؟ مثلأ امکان دارد در همان شرکت تولید کننده نوشابه تجزیه و تحلیل سریع سوابق فروش براساس مطالب بایگانی شده نشان دهد که در برخی مناطق جغرافیایی فروش شدیداً کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت نیز ممکن است هزینه ها و قیمتها را بالاتر نشان دهد. بررسی مقالات علمی یا گزارشهای دولتی شاید این نکته را آشکار سازد که ذایقه مصرف کنندگان نوشابه های بسیار شیرین و پر کالری را نمی پسندد و احیاناً نوشابه تولیدی شرکت از این نوع می باشد. بنابراین پس از یک بررسی مختصر پژوهشکر می تواند ایده هایی درباره مشکل اصلی شرکت به دست آورد.
ب) پرسش از افراد متخصص و متبحر: این فرآیند مطالعه ای آماری نیست بلکه کوششی است برای کسب اطلاعات از افرادی که دانش بخصوصی راجع به مطلب مورد مطالعه دارند. این افراد می توانند مدیران اجرایی، کارکنان فروش یا افراد دیگر در داخل سازمان، مشاوران خارج از سازمان یا حتی واسطه ها و تعداد اندکی از مشتریان باشند. در این میان واسطه ها از اهمیت خاصی برخوردارند؟ چرا که ‏عمده فروشان و مخصوصاً خرده فروشان به بازار نزدیکترند و از مشکلات موجود آکاهی دارند بنابراین ‏واسطه ها در موقعیتی قرار دارند که می توانند راجع به محصولات تولید کننده و رقبای موجود اطلاعات حیاتی در اختیار پژوهشگر قرار دهند. در نهایت پژوهشگر ممکن است از تعداد اندکی مصرف کننده یا خریداران صنعتی بخواهد که چنانچه با کالا یا مطلب مورد نظر آشنایی دارند پاسخهایی بدهند.
ج) بررسی چند مورد برگزیده: آخرین گام در طرح تحقیق اکتشافی تجزیه و تحلیل دقیق چندین مورد برگزیده است که الگوی معمولی آن انتخاب نمونه های افراطی و تحلیل کامل آنهاست. برای مثال، اگر هدف از تحقیق یافت علت بهره وری متفاوت فروشندگان باشد، شرکت می تواند چند مورد از بهترین و بد ترین فروشندگان خود را مورد ارزیابی دقیق و عمیق قرار دهد. در این مورد هدف تحقیق می تواند تعیین اختلاف بین فروشندگان خوب و بد از نظر سن یا سطح تحصیلات باشد. مثلا در مثال تولید کننده نوشابه شرکت می تواند براساس متغیرهای معین خرده فروشهایی را که میزان فروش بالا دارند با آنهایی که میزاان فروشی پایین دارند مقایسه و سپس نتایج را ارزیابی کند. بنابراین تحقیقات اکتشافی در بررسی نهایی نقش مهمی دارند و علاوه بر این هزینه آنها پایین است و چه بسا نتایج سودمندی از آنها به دست آید. بهترین مزیت آنها این است که تصویری روشن تر از مشکل یا مساله به ما می دهند، ولی متأسفانه برخی از شرکتها به این مرحله از تحقیق توجه کافی مبذول نمی دارند و در واقع برخی اصلا آن را انجام نمی دهند.

رویکرد های تحقیق اکتشافی
۱ ‏) بررسی مقالات وکتب موجود‏.
۲ ‏) مصاحبه با افراد متخصص و مجرب.
۳ ) بررسی موارد خاص مرتبط با موضوع.

تفاوت تحقیقات اکتشافی(کیفی) با تحقیقات کمی

تحقیقات اکتشافی

هدف: درک انگیزه و رفتار مردم
نمونه: کوچک و غیر تصادفی
جمع آوری داده ها: ساختار نایافته
تجزیه و تحلیل داده: شهودی (غیر آماری)
نتیجه: فهم بهتر موضوع

تحقیقات کمی

هدف: ‏تعمیم از نمونه به جامعه
نمونه: برزگ و تصادفی
جمع آوری داده ها: ساختار یافته
تجزیه و تحلیل داده: کمی (آماری)
نتیجه: اقدام براسامی پیشنهاد

 

سازمانها به دو دلیل زیر در مسئله تحقیق در بازار درگیر هستند :

1- مشخص کردن مسئله

2- حل مسئله

طبقه بندی تحقیقات در بازار ، هم از نظر محتوایی و هم از نظر عملی مفید است، هرچند که تحقیق منجر به حل مسئله یا منجر به شناسایی مسئله دست در دست یکدیگر دارند و ترکیبی از هردو ، میتواند در یک پروژه تحقیقاتی شگل بگیرد.

الف - پژوهشهای منجر به شناسایی مسئله

تحقیقاتی هستند که در آن مسائلی را که هنوز کاملاً آشکار نشده و امکان دارد در آینده بروز کنند ، شناسایی می کنند . تحقیقاتی از قبیل ظرفیت بازار ، تصور موجود در بازار از شرکت ، وِیژگیهای بازار ، پیش بینی های کوتاه مدت ، یا بلند مدت ، و روند تجارت مورد نظر از این دسته تحقیقات هستند . این گونه تحقیقات ، اطلاعاتی را در مورد محیط سازمان فراهم کرده و به عارضه یابی نیز کمک می کنند . چند مثال

1- کاهش ظرفیت بازار نشان از آن دارد که شرکت ممکن است در دسترسی به هدفهای خود با مشکلاتی روبرو شود .

2- همچنین اگر ظرفیت بازار افزایش یابد ولی سهم شرکت در بازار کاهش یافته باشد نیز نشان از وجود مشکلی دیگر است

3- تغییر در رفتار مشتریان نشان از وجود مسئله یا فرصتی جدید در بازار است

ب- تحقیقات منجر به حل مسئله :

این تحقیقات به منظور یافتن راه حلی برای مسئله انجام می شود . یافته های این تحقیق ، کمک می کند تا یک مشکل مشخص در زمینه بازار حل شود.

مثالهایی از تحقیقات جل مسئله :

1- تحقیق در زمینه بخش بندی بازار

- تعیین مبنای بخش بندی بازار

- تعیین ظرفیت و میزان پاسخگویی بازار در هر بخش

- انتخاب بازارهای هدف و ایجاد الگوهای جدید مصرف

- خصوصیات مربوط به جمعیت شناسی ، رسانه ها و تصور از محصول

2- تحقیق در زمینه محصول

- آزمون محصول

- تعیین طرح بهینه محصول

- آزمون بسته بندی

- تعیین موقعیت نام تجاری

- .....

3- تحقیق در مورد قیمت گذاری

- اهداف قیمت گذاری و انتخاب نام محصول

- سیاستهای قیمت گذاری

- کشش قیمتی تقاضا

- پاسخگویی به تغییرات قیمت

4- تحقیق در زمینه ارتقای محصول

- بودجه بهینه برای ارتقای محصول

- بهبود فروش

5- تصمیمات مربوط به رسانه ها

- تعیین محتوای پیام تبلیغات

- تعیین نوع رسانه های ارتباطی

- ارزیابی اثر بخشی تبلیغات

6- تحقیق در زمینه توزیع

- تعیین نحوه توزیع

- چگونگی واکنش توزیع کنندگان

- میزان پوشش خرده فروشی و عمده فروشی

- مکان یابی فروشگاههای خرده فروشی و عمده فروشی

دوره های آموزشی بازاریابی، فروش، برندینگ و مذاکره

موضوعات
درباره ما

تحقیقات بازار marketing research in Iran
 
ایمیل : khoooyehali@gmail.com
آمار بازدید

مشاور فروش/ مشاور برند http://negotiation.blog.ir/ مشاور بازاریابی

خدمات ما:
پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش.
مشاور بازاریابی و فروش
کانال تلگرام
راهکارهایی برای افزایش فروش شما

صفحه ی اینستاگرام

صفحه ی لینکدین
سایر موارد
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • کلینیک تحقیقات بازاریابی
 • کلینیک و آکادمی تحقیقات بازاریابی
 • دفتر تحقیقات بازاریابی ایران
 • سیستم تحقیقات بازاریابی ایران
 • تحقیقات فروش ، مشاور فروش ، مشاوره فروش
 • گزینش و مصاحبه با نیروهای فروش، به کارگماری نیروهای موثر فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، بررس
 • دوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شنا
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • marketingresearch.org
 • .marketresearch.com
 • Journal of Marketing Research
 • سمینارها و همایش های بازاریابی و فروش موفق
  شرکت مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 13سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......
  برگزاری بیش از صدها دوره، کارگاه آموزشی، سمینار و سخنرانی اجرایی و عملیاتی در شرکت ها و موسسات معتبر ملی و بین الملللی ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، فروشگاه، مدیریت پخش و توزیع، فروش مویرگی، هدفگذاری، تقسیم بازار، راه اندازی دپارتمان فروش وبازاریابی، کلینیک بازاریابی، برنامه بازاریابی و ....


  آموزش در محل کار شما

  چرا کارگاه ها و کلاس های خصوصی در محل:
  1- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی
  2- اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت
  3- هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی
  4- رضایت بیشتر مخاطبان، تمرکز مخاطبان، مشارکت بیشتر مخاطبان
  یادگیری= تغییر

  khooyeh@gmail.com

  09122991608

  دوره های تخصصی آموزش مذاکره
  آکادمی مذاکره ایران . Negotiation Academy
  آکادمی اصول و فنون مذاکره .  برخی از شرکت هایی که از خدمات گروه GMAS استفاده کرده اند
  برخی از شرکت هایی که از خدمات ما استفاده کرده اند

  کتاب های استاد علی خویه

  کتاب های بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ
  کتاب های استاد علی خویه

  مدیریت استراتژیک توزیع و پخش
  مدیریت برند
  اسرار تجارت بین الملل
  بازاریابی املاک و مستغلات
  مشاور بازاریابی و فروش
  سبک های تبلیغاتی
  مدیریت استراتژیک تبلیغات
  تاکنیک ها وتبلیغات تبلیغات
  تبلیغات تریزی و شیوه ی حل خلاقانه مسائل بازاریابی و فروش
  راز تجارت
  مدیریت بازارسازی
  دکتری بازاریابی و فروش
  لینک ها
  مشاوران مدیریت

  تیم مشاوران مهندسی مدیریت  کانال بازاریابی

  کانال بازاریابی

  Marketing TV

  دروه ی جامع آموزش فروش و تکنیک های فروش
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای

  دروه ی جامع آموزش فروش و بازاریابی
  دوره های آزاد و MBA (مرکز آموزش­های کاربردی)
  دوره آموزش فروش و بازاریابی

  دروه ی جامع مهندسی برند
  مهندسی برند
  یک نام تجاری قوی می تواند در سراسر کسب و کار از منابع انسانی تا توسعه محصول و البته سهم بازار و جذب مشتری ارزش خلق کند، به همین علت سرمایه گذاری در نامهای تجاری و توسعه آن به عنوان یک اولویت استراتژیک در خیلی از شرکت ها در حال افزایش است.

  دوره های تریز، خلاقیت در بازاریابی و فروش و تبلیغات
  دوره ها خلاقیت در بازاریابی، فروش و تبلیغات


  دوره آموزشی مدیریت تریزی ( تکنیک های خلاقیت در مدیریت، بازاریابی و فروش)
 • مشاور فروش

 • برند و برندسازی brand

 • گروه gmas

 • آخرین مطالب
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ )
  » مدرس بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٥/٩/٢٢ )
  » علی خویه. مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی. رفتار مصرف کننده و جایگاه یابی positio ( ۱۳٩٥/٩/٢ )
  » مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی . علی خویه ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » آموزش تحقیقات بازاریابی، مدرس تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » دوره آموزشی تحقیقات بازار و رفتار مصرف کننده ( ۱۳٩٥/٤/۱۸ )
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » تحقیقات برند ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ و... ( ۱۳٩٤/۳/۱۳ )
  » مشاور بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٤/۳/٦ )


  آموزش بازاریابی - مشاور بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ،مدیریت، تحقیقات بازاریابی
  گروه مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  معرفی مدیر عامل:مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش - با بیش از 14سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از 200 پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی .......
  www.khooyeh.ir
  تماس با ما:
  khoooyehali@gmail.com
  khooyehali@yahoo.com
  khooyeh@gmail.com
  09372991608
  09122991608

  سوابق گروه:
  ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش، مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش، تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی، استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی، مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش، پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش، تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش، تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید، بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان ، شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد، تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها، طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی، مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و ....
  شرکت مشاوره مدیریت gmas ، متشکل از اساتید برتر دانشگاه ها، مدیران عالی باتجربه و حرفه ای صنایع وسازمانهای مختلف، کارشناسان و متخصصان خبره، مدرن و به روز ایران و جهان، با سرپرستی مهندس علی خویه www. و با پشتوانه یک دهه تجربه و فعالیت مشاوره تحقیق آموزش و اجرا در زمینه مدیریت بازاریابی مهندسی فروش و نیز مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در سازمانهای ملی و بین الملی در صنایع مختلف تولیدی خدماتی صنعتی کشاورزی و ... از جمله شرکت های پخش توزیع فروش مویرگی ، بانک ، سرمایه گذاری ، مخابرات، تاسیسات، آموزش عالی، بیمه، کشاورزی، نفت و گاز، تولیدی، بازرگانی، صادرات و واردات، لیزینگ، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ... تاسیس شده است.هدف ما ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه بازاریابی و مهندسی فروش و برند با تمرکز بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در قالب ارائه راهکار، تعیین استراتژی، برنامه ریزی، پیاده سازی و آموزش با استفاده از متدلوژیها و تکنولوژیهای معتبر جهانی می باشد. وظیفه ما افزایش فروش و سهم بازار شرکت شما، استفاده بهینه از فرصتهای تجاری، کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و بهره مندی از سیستمها و راهکارهای نوین مدیریت بمنظور رویارویی با چالشهای پیش رو در دو سطح ملی و بین المللی می باشد.